×

ราชกิจจานุเบกษา

Phuket Sandbox
30 มิถุนายน 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปิดให้ต่างชาติเข้าไทย ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ตามมาตรการคุมโรค

วานนี้ (29 มิถุนายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแนบท้ายคำสั่ง   ...
ปิดแคมป์แรงงานก่อสร้าง
28 มิถุนายน 2021

ห่วงเคลื่อนย้ายแรงงานหลังประกาศปิดแคมป์ กรมควบคุมโรคขอทุกจังหวัดเฝ้าระวัง ค้นหา ติดตามการเดินทางเข้าออกในทุกหมู่บ้าน

วานนี้ (27 มิถุนายน) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรค พบว่าในกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแรงงานติดโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ของปริมณฑล อีกทั้งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีการประกาศการใช้มาตรการควบคุมและชะลอการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างน้อยเป็นเวลา 30...
ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์
28 มิถุนายน 2021

ชมคลิป: เสียงความเดือดร้อน หลังรัฐเข้มห้ามนั่งกินในร้านอาหารอีกครั้ง! | Morning Wealth 28 มิถุนายน 2564

เสียงความเดือดร้อน หลังรัฐเข้มห้ามนั่งกินในร้านอาหารอีกครั้ง! ฟังเสียงผู้ประกอบการร้านอาหาร หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ‘ร้านอาหาร’ ทุกประเภทในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ห้ามนั่งรับประทานในร้านแบบ 100% เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปนั้น มีความคิดเห็นอย่างไร พูดคุยกับ ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย โครงการ ‘ภูเก...
วัคซีนโควิด-19
9 มิถุนายน 2021

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อกภาคเอกชน-ท้องถิ่น จัดหาวัคซีนโควิด-19 เองได้จากหน่วยงานที่กำหนด

วันนี้ (8 มิถุนายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุตอนหนึ่งว่า เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาช...
โควิด-19
25 พฤษภาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 รอบใหม่ 5 แสนล้านบาท

วันนี้ (25 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 สาระสำคัญคือ บัญชีท้ายพระราชกำหนด แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ   1. แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค ...
การฉีดวัคซีนโควิด-19
22 พฤษภาคม 2021

ออกประกาศ ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ่ายสูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท กรณีเสียชีวิต-ทุพพลภาพถาวร

วานนี้ (21 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) พ.ศ. 2564   โดยมีสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุไว้ว่า ...
นั่งกินที่ร้าน
15 พฤษภาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนดใหม่ นั่งกินที่ร้านในพื้นที่สีแดงเข้มได้ มีผล 17 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (15 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) โดยสรุปว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดมาระยะหนึ่งแล้ว จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณี ประกอบด้วย   ข้อ...
มีผลบังคับใช้แล้ว หนังสือรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศควบคู่พาสปอร์ต
21 เมษายน 2021

มีผลบังคับใช้แล้ว หนังสือรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศควบคู่พาสปอร์ต

วานนี้ (20 เมษายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของกรมควบคุมโรค เรื่องแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประกาศดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกร...
กฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์ 120 กม./ชม. ให้วิ่งเลนขวาไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
11 มีนาคม 2021

กฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์ 120 กม./ชม. ให้วิ่งเลนขวาไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

วานนี้ (10 มีนาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ลงนามโดย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยประกาศฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้   กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดิน...
เทียบข้อแตกต่าง ‘การทำแท้ง’ ในกฎหมายอาญาเดิม และกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2021

เทียบข้อแตกต่าง ‘การทำแท้ง’ ในกฎหมายอาญาเดิม และกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานทำแท้งที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่นๆ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 7 กุมภาพันธ์  &nb...