×

พ.ร.บ. คู่ชีวิต

พ.ร.บ.คู่ชีวิต
8 มิถุนายน 2022

ธณิกานต์ พลังประชารัฐ ขอบคุณ ครม. ไฟเขียว พ.ร.บ.คู่ชีวิต ปลดล็อกสู่ #สมรสเท่าเทียม ชี้ 3 ประเด็นต้องคำนึงในเวทีสภา

วันนี้ (8 มิถุนายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวปลดล็อกหลักการทางกฎหมายที่จะนำไปสู่การ #สมรสเท่าเทียม อย่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ดังนั้นในเดือนนี้จะมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสเท่าเทียมเข้าสู่การพิจารณาของสภา 2 ร่าง คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต และร่า...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
7 มิถุนายน 2022

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต แยกจากประมวลแพ่ง ส่งต่อที่ประชุม ส.ส. พิจารณา ย้ำเพื่อให้เป็นสากล-สอดคล้องกับโลก

วันนี้ (7 มิถุนายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าวันนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ซึ่งถือเป็นกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ และถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้ร...
พ.ร.บ.คู่ชีวิต
7 มิถุนายน 2022

ครม. เตรียมเคาะ พ.ร.บ.คู่ชีวิต-ฟรีวีซ่า 30 วันให้คนซาอุเที่ยวไทย คลังรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรก

วันนี้ (7 มิถุนายน) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญคือ กระทรวงการคลังรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 พร้อมเสนอทบทวนมติ ครม. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2   ขณะที่สำนักงานป...
LGBTQ
20 ธันวาคม 2021

การตัดสินใจรักษาผู้ป่วย LGBTQ ในวาระสุดท้าย กับปัญหาสถานะของ ‘คู่ชีวิต’ ในกฎหมายไทย

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย LGBTQ ในกรณีผู้ป่วย LGBTQ ที่ไม่ได้ติดต่อกับ ‘ญาติสายตรงหรือญาติทางสายเลือด’ มายาวนาน และอยู่อาศัยกับคู่ชีวิต ผู้ใกล้ชิด หรือเพื่อนสนิทของตนเอง    ในกรณีที่ผู้ป่วย LGBTQ ไม่สามารถสื่อสารได้แล้ว มักจะเกิดปัญหาขึ้นเสมอที่แพทย์หรือพยาบาลต้องการติดต่อกับญาติสายตรงหรือญาติทางสาย...
9 กรกฎาคม 2020

ครูหยุยชื่นชมรัฐบาล เห็นชอบ พ.ร.บ. คู่ชีวิต เป็นไปตามหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วันนี้ (9 กรกฎาคม) วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. ... ที่เป็นการเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ว่า ช่วงสมัยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร่วมกับบรรดากลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที่ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานใช้ช...
8 กรกฎาคม 2020

เข้าใจความต่าง ร่าง แก้ไข ป.พ.พ. มาตรา 1448 เพื่อ #สมรสเท่าเทียม และร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต

หลังจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา #สมรสเท่าเทียม ติดเทรนด์ทวิตเตอร์และปลุกกระแสการพูดถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมสำหรับคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ในโลกโซเชียล ซึ่งเกิดจากการเสนอร่างกฎหมายโดย ส.ส. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ และคณะฯ จากพรรคก้าวไกล ที่ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ (ป.พ.พ.) จากเดิมที่ ป.พ.พ. มาตรา 1448 อ...
8 กรกฎาคม 2020

พรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์ย้ำ พ.ร.บ. คู่ชีวิต ไม่เท่ากับ #สมรสเท่าเทียม ขอแก้ประมวลแพ่งฯ ให้ได้สิทธิเสมอภาค

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ พร้อมด้วย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตในวันนี้ ว่าขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเกิดความสับสน และขอทำความเข้าใจว่าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.... (พ.ร.บ. คู่ช...
8 กรกฎาคม 2020

ธัญวัจน์ ก้าวไกล เผยความสำคัญ #สมรสเท่าเทียม แตกต่างกับ พ.ร.บ. คู่ชีวิตฯ ชี้เสียงประชาชนสำคัญ ต้องการความเสมอภาคทางเพศ

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม หลังจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดรับความคิดเห็นในส่วนของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่) พ.ศ. …. ซึ่งธัญวัจน์และคณะเป็นผู้เสนอ   ธัญว...
8 กรกฎาคม 2020

เปิดสาระสำคัญ ‘ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต’ หลัง ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอสภาฯ

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แล้ว   เหตุผลหลักคือ เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัต...
8 กรกฎาคม 2020

BREAKING: ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ให้สภา เพื่อรับรองสิทธิให้กับคู่ชีวิต

วันนี้ (8 กรกฎาคม) เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (...

Close Advertising