×

พ.ร.บ. คู่ชีวิต

สมรสเท่าเทียม
19 ธันวาคม 2023

เปิด 9 เหตุผล (อีกครั้ง) ทำไมต้อง #สมรสเท่าเทียม ในวันที่รัฐบาลไทยเป็นผู้เสนอกฎหมาย

19 ธันวาคม 2566 ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ต้องบันทึกไว้ หลัง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบั...
สมรสเท่าเทียม
28 กันยายน 2023

คุณูปการ ‘สมรสเท่าเทียม’ สลายปิตาธิปไตย-หญิงผู้เป็นภรรยาจะมีสิทธิเท่าเทียมสามี

สมรสเท่าเทียม (ไม่ใช่ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต) คือการให้ทุกคู่ชีวิต ไม่ว่าจะคู่ชาย-หญิง, ชาย-ชาย, หญิง-หญิง ตามเพศกำเนิด สามารถจดทะเบียนสมรส เป็น ‘คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย’ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   เพราะการสมรสนั้นเป็นเรื่องความรักของบุคคลที่มีความลึกซึ้ง ความผูกพันแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน เป็นหุ้นส่วนชีวิต ใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีเป้าหมา...
8 กันยายน 2022

ภาคีสีรุ้งฯ ยื่นหนังสือเร่งให้ กมธ. ผลักดัน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้เสร็จภายใน 18 ก.ย. นี้ ก่อนปิดสมัยประชุม

วันนี้ (8 กันยายน) ที่อาคารรัฐสภา วาดดาว-ชุมาพร แต่งเกลี้ยง เป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึง มุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย ตัวแทนรับหนังสือ นอกจากนี้มี ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ร่วมยืนยันจะเร่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ    สืบเนื...
สมรสเท่าเทียม
31 สิงหาคม 2022

โฆษก ‘กมธ.คู่ชีวิต-สมรสเท่าเทียม’ ขอประชาชนจับตาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. หลังพบชั้นกรรมาธิการขาดการยอมรับศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์

วันนี้ (31 สิงหาคม) ชานันท์ ยอดหงษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ กฎหมายคู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม ได้แถลงข่าวถึงความคืบหน้ากรอบการพิจารณาร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต และ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ว่าเนื่องจากคณะ กมธ. ได้มีมติวางกรอบการพิจารณาทั้ง 4 ร่างควบคู่กันไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พิจารณาทุกวันพุธ และร่างแก้ไขประมวล...
พ.ร.บ. คู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม
27 กรกฎาคม 2022

กมธ. เคาะกฎหมายคู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม จดทะเบียนสมรสได้ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย เตรียมถกให้เสร็จก่อนปิดสมัยประชุม

วันนี้ (27 กรกฎาคม) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และ แทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. .... แถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ ว่า ที่ประชุมพิจารณามาตรา 8 ประเด็นเกี่ยวกับสัญชาติ โดยกรรมาธิการฯ ยึดถือเรื่องความแตกต่างหลากหลายในทุกมิติ จากเดิมมาตรา 8 กำหนดว่า การจดทะเบียนจะทำได้ต่อเมื่อทั้งสองคนต้องม...
กฎหมายคู่ชีวิต
9 กรกฎาคม 2022

ธณิกานต์ โฆษก กมธ.กฎหมายคู่ชีวิต ยืนยันสมรสเท่าเทียมไม่ได้ถูกปัดทิ้ง พิจารณาคู่กันไปด้วยบรรยากาศที่ดี

วันนี้ (9 กรกฎาคม) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .… กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการของคณะ กมธ. ยืนยันว่า ในชั้น กมธ. ไม่มีกฎหมายใดที่ผ่านวาระแรกแล้วถูกปัดทิ้ง หลักการกฎหมายทั้ง 4 ร่างเป็นที่ยอมรับจากมติในสภา กมธ. มีหน้าที่พิจา...
คำนำหน้าชื่อ
29 มิถุนายน 2022

กมธ.กฎหมายคู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม เตรียมถกรับความหลากหลายทางเพศ ไม่มีคำเรียกนำหน้าว่า ‘นาย-นาง-นางสาว’

วันนี้ (29 มิถุนายน) แทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. …. หรือสมรสเท่าเทียม ร่วมกันแถลงผลการประชุม   ธณิกานต์กล่าวว่า แนว...
พ.ร.บ.คู่ชีวิต
22 มิถุนายน 2022

อนุชา นั่งประธานกรรมาธิการ พ.ร.บ.คู่ชีวิต นัดประชุมทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เร่งพิจารณาก่อนหมดวาระสภา

วันนี้ (22 มิถุนายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และ แทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้มีการประชุมเป็นนัดแรก ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังนี้   อนุชา นาคาศัย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ อิสระ ...
สมรสเท่าเทียม
16 มิถุนายน 2022

เปิดเสียงโหวต #สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล พบฝ่ายรัฐบาลหนุน 51 เสียง ประชาธิปัตย์โหวตให้ 13 เสียง

หลังจากที่วานนี้ (15 มิถุนายน) สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต รวม 4 ร่าง   ในเวลาต่อมามีการเปิดผลการลงมติในส่วนของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับของพรรคก้าวไกล หลังจากที่ประชุมสภาผู้แ...
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
15 มิถุนายน 2022

ชินวรณ์ เสนอ 3 ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ประกบ #สมรสเท่าเทียม หวังให้สภานำสาระสำคัญแต่ละฉบับไปพิจารณาร่วมชั้น กมธ.

วันนี้ (15 มิถุนายน) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะวิปพรรคร่วมรัฐบาล ได้ลุกขึ้นเพื่อเสนอญัตติให้สภาได้รวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่ายังมีร่าง พ.ร.บ. อีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. .....

X
Close Advertising