×

ครูหยุยชื่นชมรัฐบาล เห็นชอบ พ.ร.บ. คู่ชีวิต เป็นไปตามหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
09.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (9 กรกฎาคม) วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. … ที่เป็นการเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ว่า ช่วงสมัยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร่วมกับบรรดากลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที่ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่ได้ผลักดันจนกฎหมายผ่านสภาฯ ออกมาบังคับใช้ได้ เพียงแต่ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที่พิจารณาคราวเป็น สนช. นั้นยังมีข้อถกเถียงใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ เรื่องการรับบุตรบุญธรรมและเรื่องการจัดการมรดก ซึ่งสัมพันธ์กับกฎหมายแพ่งและกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เรื่องจึงคาราคาซังมาถึงยุคนี้

 

ดังนั้นเมื่อมีมติ ครม. เห็นชอบในหลักการให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ รับบุตรบุญธรรมได้ และดูแลจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและน่าชื่นชม

 

ทางคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาที่ตนทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นั้นได้มีคณะอนุกรรมาธิการสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ พร้อมพิจารณาสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้ว และเพื่อให้ประเด็นนี้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ก็จะรีบจัดตั้งคณะทำงานพิจารณา พ.ร.บ. คู่ชีวิต ขึ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อพิจารณาคู่ขนานไปกับทางกระทรวงยุติธรรมที่เป็นเจ้าของร่างต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising