×

อนุชา นั่งประธานกรรมาธิการ พ.ร.บ.คู่ชีวิต นัดประชุมทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เร่งพิจารณาก่อนหมดวาระสภา

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2022
  • LOADING...
พ.ร.บ.คู่ชีวิต

วันนี้ (22 มิถุนายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และ แทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. ได้มีการประชุมเป็นนัดแรก ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังนี้

 

  1. อนุชา นาคาศัย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
  2. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
  3. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
  4. มุกดา พงษ์สมบัติ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
  5. วิรัช พันธุมะผล เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
  6. วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า

 

ในส่วนของโฆษกมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์, ชานันท์ ยอดหงษ์, แทนคุณ จิตต์อิสระ และ ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีจำนวน 25 คน

 

ด้านแทนคุณกล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะมีการประชุมในวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. โดยที่ประชุมคำนึงถึงระยะเวลาโดยให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะหมดวาระของสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพที่จะสอดคล้องกับหลักการสากล รวมถึงเรื่องของบริบทของสังคมไทยที่จะต้องทำความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้เพิ่มมากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising