×

กมธ. เคาะกฎหมายคู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม จดทะเบียนสมรสได้ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย เตรียมถกให้เสร็จก่อนปิดสมัยประชุม

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2022
  • LOADING...
พ.ร.บ. คู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม

วันนี้ (27 กรกฎาคม) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และ แทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. …. แถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ ว่า ที่ประชุมพิจารณามาตรา 8 ประเด็นเกี่ยวกับสัญชาติ โดยกรรมาธิการฯ ยึดถือเรื่องความแตกต่างหลากหลายในทุกมิติ จากเดิมมาตรา 8 กำหนดว่า การจดทะเบียนจะทำได้ต่อเมื่อทั้งสองคนต้องมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

 

ในส่วนนี้กรรมาธิการฯ มีมติให้ตัดออกทั้งมาตรา เพื่อเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนในประเทศไทยได้ ซึ่งจะได้ประโยชน์เรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ก่อนหน้านี้ในประเด็นดังกล่าวมีการสงวนความเห็นในชั้นกฤษฎีกา เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ท้ายที่สุดวันนี้กรรมาธิการฯ ได้มีมติเป็นที่เรียบร้อย

 

ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ จะพิจารณาทั้งร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ.คู่สมรส ควบคู่กันให้แล้วเสร็จก่อนปิดสมัยประชุมสภาคือวันที่ 18 กันยายนนี้ ซึ่งประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมมายังกรรมาธิการฯ ได้ เพื่อที่จะได้พิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising