×

เปิดเสียงโหวต #สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล พบฝ่ายรัฐบาลหนุน 51 เสียง ประชาธิปัตย์โหวตให้ 13 เสียง

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2022
 • LOADING...
สมรสเท่าเทียม

หลังจากที่วานนี้ (15 มิถุนายน) สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต รวม 4 ร่าง

 

ในเวลาต่อมามีการเปิดผลการลงมติในส่วนของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับของพรรคก้าวไกล หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีมติรับหลักการวาระแรกด้วยมติเสียงข้างมาก 212 ต่อ 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง

 

โดยจากผลการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้าน ที่มีจำนวนทั้งหมด 208 คน มีการลงมติ ดังนี้

 • รับหลักการ 161 คน
 • ไม่รับหลักการ 11 คน
 • ไม่อยู่/ขาดประชุม 34 คน
 • งดออกเสียง 1 คน
 • ไม่ลงคะแนน 1 คน

 

โดยคะแนนที่ไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งมาจากพรรคประชาชาติ 7 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน ไม่อยู่ลงมติ 3 คน เป็นผลมาจากที่พรรคมีแนวทางตามหลักการของศาสนาอิสลาม ขณะที่อีกส่วนเป็นคะแนนจาก ส.ส. ที่คาดว่าอาจเป็นงูเห่า ส่วนคนที่ไม่อยู่ร่วมลงมติส่วนใหญ่เป็น ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย ที่ไม่มีผลลงมติถึง 21 คน

 

ขณะที่การลงมติของฝ่ายรัฐบาลพบว่า จากจำนวน ส.ส. รัฐบาลจำนวน 269 คน มีการลงมติ

 • รับหลักการ 51 คน
 • ไม่รับหลักการ 169 คน
 • ไม่อยู่/ขาดประชุม 35 คน
 • งดออกเสียง 11 คน
 • ไม่ลงคะแนน 3 คน

 

โดยคะแนนที่ฝ่ายรัฐบาลออกเสียงให้กับร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกล 51 คน ซึ่งเป็นการสวนมติวิปรัฐบาล ประกอบด้วย

 • พรรคประชาธิปัตย์ 13 คน
 • พรรคเศรษฐกิจไทย 13 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ 6 คน
 • พรรคพลังท้องถิ่นไท 4 คน
 • พรรคเศรษฐกิจใหม่ 3 คน
 • พรรคภูมิใจไทย 2 คน
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย 2 คน
 • พรรครักษ์ผืนป่าฯ 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน
 • พรรคไทรักธรรม 1 คน
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน
 • พรรคพลเมืองไทย 1 คน
 • พรรคพลังชาติไทย 1 คน
 • พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน
 • พรรคเพื่อชาติไทย 1 คน

 

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดย ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ จากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีคะแนนเสียงรับหลักการมากที่สุดจากร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ด้วยมติ รับหลักการ 251 ต่อ 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง นั้นพบว่า นอกจากคะแนนจากฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองแล้วยังมีคะแนนจากฝ่ายค้าน ประกอบด้วย

 • พรรคก้าวไกล 23 คน
 • พรรคเพื่อไทย 7 คน
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising