×

พิภพ อุดร

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
22 กุมภาพันธ์ 2024

‘ศุภสวัสดิ์’ มาเป็นที่ 1 ในการหยั่งเสียงเลือกอธิการบดีธรรมศาสตร์คนใหม่ พิภพ-ปริญญา ที่ 2 และ 3

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากจำนวนทั้งหมด 51 ส่วนงาน    ผลการหยั่งเสียงในเบื้องต้นปรากฏว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย คือ ศ.ดร.ศุภสว...
มติสภามหาวิทยาลัย เลือก ‘เกศินี’ นั่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ สมัยที่ 2
22 กุมภาพันธ์ 2021

มติสภามหาวิทยาลัย เลือก ‘เกศินี’ นั่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ สมัยที่ 2

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) รศ.ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนข้อความแสดงความยินดี กับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกสมัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอร่วมส่งกำลังใจให้ท่านอธิการบดี มี...
30 พฤษภาคม 2019

พิภพ อุดร กับภารกิจเปลี่ยนคณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ให้เป็นเรือใบยุค 5G [PR NEWS]

โลกสมัยใหม่ที่เราพูดมาทั้งหมด ลักษณะร่วมของมันคือความหลากหลาย เราต้องยอมรับก่อนว่าคนที่เข้ามหาวิทยาลัยมานั้นต่างกันหมด แล้วเราไม่ต้องการที่จะลดความหลากหลายที่ทำให้ทุกคนออกไปแล้วเหมือนกัน เราต้องการรักษาหรือเพิ่มความหลากหลายด้วยซ้ำไป   ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของโลก ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของป...

X
Close Advertising