×

มติสภามหาวิทยาลัย เลือก ‘เกศินี’ นั่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ สมัยที่ 2

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2021
  • LOADING...
มติสภามหาวิทยาลัย เลือก ‘เกศินี’ นั่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ สมัยที่ 2

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) รศ.ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนข้อความแสดงความยินดี กับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกสมัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอร่วมส่งกำลังใจให้ท่านอธิการบดี มีพลังกายพลังใจในการทำงาน ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่รัก นำพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ก้าวไกลในเวทีโลกต่อไปครับ”

 

ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งให้ รศ.เกศินี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีในระหว่างการดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ และเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

สำหรับ รศ.เกศินี ถือเป็นอธิการบดีหญิงคนที่สองในประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพสำคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising