×

พรเพชร วิชิตชลชัย

19 มิถุนายน 2024

สว.67: พรเพชรเผย สว. ชุดเดิม เริ่มเก็บของแล้ว เชื่อ สว. ชุดใหม่ มีทั้งคนของพรรคการเมืองและอิสระ

วันนี้ (19 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้ สว. ปัจจุบัน กำลังเตรียมเก็บของกันแล้ว แต่ของค่อนข้างเยอะ แต่จะเสร็จในสัปดาห์หน้าแล้ว และคงไม่ต้องฝากอะไรถึง สว. ชุดใหม่ เพราะเชื่อมั่นว่าเขาจะทำงานได้สะดวก ไม่มีการถูกโจมตีเหมือน สว. ชุดปัจจุบัน และทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่    อย่างไรก็ตาม มองว่า ส...
250 สว.
19 มิถุนายน 2024

อำลา ‘250 สว. ชุดเฉพาะกาล’ ร่วมถ่ายภาพหมู่ครั้งสุดท้าย

วันนี้ (19 มิถุนายน) ที่สนามหญ้าลานปลาอานนท์ หน้าอาคารรัฐสภา ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 250 คน ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนที่จะมี สว. ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และทำให้การเลือก สว. ไม่โมฆะ   สำหรับ...
40 สว. รวมชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอน เศรษฐา และ พิชิต เหตุขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี แต่ยังเสนอชื่อ
17 พฤษภาคม 2024

40 สว. รวมชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเศรษฐาและพิชิต เหตุขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี แต่ยังเสนอชื่อ

วันนี้ (17 พฤษภาคม) มีรายงานว่า สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อ พิชิต ชื่นบาน เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) และ (5) ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่...
สว. ซักฟอก ครม.เศรษฐา
22 กุมภาพันธ์ 2024

วิปวุฒิสภา เคาะแล้ว! สว. ซักฟอก ครม.เศรษฐา 25 มี.ค. นี้ ได้ 11.30 ชม.

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 อาทิ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้...
ธิติ แสงสว่าง
19 กุมภาพันธ์ 2024

ที่ประชุม สว. มีมติ ‘ไม่เห็นชอบ’ พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วน คือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง) (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ...
7 กุมภาพันธ์ 2024

ครม. ตอบรับ 25 มี.ค. นี้ สว. ซักฟอก ทิ้งทวนก่อนหมดวาระ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ที่มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาความคืบหน้าการขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ที่ เสรี ส...
25 มกราคม 2024

สว. เตรียมส่งหนังสือถึง ครม. ขอเปิดอภิปราย ชี้แจงปัญหาการบริหารประเทศ

วันนี้ (25 มกราคม) ที่รัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ อาทิ ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 29 และ 30 มกราคม 2567 การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดก...
27 ธันวาคม 2023

เปิดฉายาสภา ปี 2566 ‘สภาลวงละคร’ พิธาได้ ‘ดาวดับ’ ยก ‘เลือกนายกฯ (3 รอบ)’ เหตุการณ์แห่งปี

เปิดฉายาสภา ปี 2566 ‘สภาลวงละคร’ พิธาได้ ‘ดาวดับ’ ยก ‘เลือกนายกฯ (3 รอบ)’ เหตุการณ์แห่งปี   วันนี้ (27 ธันวาคม) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมร่วมกันของผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้มีความเห็นร่วมกันในการตั้งฉายาของรัฐสภาตลอดปี 2566    ทั้งนี้ การตั้งฉายาการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้ง สส. และ สว. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ...
ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภา
19 ธันวาคม 2023

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 5 ผบ.เหล่าทัพ นั่ง สว.ใหม่ ตามตำแหน่ง

วันนี้ (19 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน   โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช...
เอกวิทย์ วัชชวัลคุ
30 ตุลาคม 2023

ที่ประชุม สว. เห็นชอบ ‘เอกวิทย์’ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เป็นกรรมการ ป.ป.ช.

วันนี้ (30 ตุลาคม) ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561)     ตามที่คณะกรร...

X
Close Advertising