×
124707

พรเพชร วิชิตชลชัย

27 กันยายน 2018

สนช. นัดแถลงผลงาน 4 ปี ออกกฎหมายกว่า 300 ฉบับ ย้ำเวลาที่เหลือจะมุ่งมั่นเพื่อชาติ ประชาชน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานเปิดการแถลงผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. 4 ปี โดยกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ สนช. ว่า สนช. มีหน้าที่ตรากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบให้บุคคล ดำรงตำแหน่งที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้นับแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีการประชุม สนช. นัดแรกนั้น สนช. ไ...
14 กันยายน 2018

แม่น้ำ 5 สายในยุค คสช. จะว่างงานเมื่อไร

แม่น้ำ 5 สาย หมายถึง องค์กรทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยทั้ง 5 องค์กรมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทางหรือต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้ง 5 สาย   ลองมาสำรวจดูว่า แม่น้ำทั้ง 5 สายจะหยุดไหลพ้นวาระตามก...
10 กันยายน 2018

สนช. เตรียมเสนอรัฐคุมหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียก่อนเลือกตั้งปีหน้า

หลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวจาก กกต. และ คสช. เกี่ยวกับแนวคิดในการควบคุมการหาเสียงของนักการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียที่จะมีการกำหนดเป็นมาตรการก่อนการเลือกตั้งใหญ่จะมาถึงในปีนี้ ล่าสุด นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวโดยเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการที่ชัดเจน โดยบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม...
19 กรกฎาคม 2018

จับตา 31 ก.ค. เลือกประธาน กกต. คนใหม่ แม่ทัพถือธงจัดเลือกตั้งใหญ่ ตามโรดแมป

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน ได้ลงคะแนนลับในการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามรายชื่อที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยผลการลงคะแนนพบว่ามี 5 คนที่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช. ให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ชุดใหม่คือ  ...
24 พฤษภาคม 2018

สนช. เร่งเครื่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เตรียมส่งร่างกฎหมายลูก ส.ว. ให้นายกฯ ทันที เพราะมีการเร่งรัดเลือกตั้ง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า ที่ผ่านมาต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนี้มีการเร่งรัดการเลือกตั้ง จึงได้ส่งหนังสือด่วนไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ หากศาลวินิจฉัยว่าไม่ต้องรอค...
18 พฤษภาคม 2018

ไทยห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ หลัง สนช. มีมติรับหลักการสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์ฯ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. ที่ค...
26 เมษายน 2018

สนช. พิจารณาแก้กฎหมายเร่งด่วน 3 ฉบับวันนี้ นิวเคลียร์เพื่อสันติ-การทำงานคนต่างด้าว-คนเข้าเมือง

วันนี้จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ตามกรอบเวลาทำงานปกติของ สนช. โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น.   ขณะที่ในวันนี้มีการบรรจุวาระ เพื่อพิจารณาในส่วนของเรื่องด่วน 3 เรื่องคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ที่ นายเจตน์ ศิร...
16 มีนาคม 2018

สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความที่มา ส.ว. จันทร์นี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ

วันนี้ (16 มี.ค.) ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แถลงสรุปการยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยที่มา ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญว่า สนช. มีข้อยุติเรื่องการยื่นตีความแล้ว โดยสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยที่มา ส.ว. และร่า...
8 มีนาคม 2018

กฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว. สนช. โหวตผ่านฉลุย จับตาส่งกฎหมายลูก ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยหรือไม่

วันนี้ (8 มี.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาทบทวนแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการพิจารณาที่ประชุม สนช. ลงมติเห็นชอบให้กฎหมายลูกสำคัญทั้ง 2 ฉบับผ่านความเห็นชอบ ...
15 กุมภาพันธ์ 2018

ประธาน สนช. มั่นใจ เลือกตั้งกุมภาพันธ์ ปี 62 ชี้ไม่มีปัจจัยให้คว่ำร่างกฎหมาย ส.ส.-ส.ว.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถึงโรดแมปการเลือกตั้งว่า วันนี้การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายเดินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย และ ยืนยันว่า สนช. มีความมุ่งมั่นที่จะพิจารณาร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้ออกมาอย่างดีที่ส...