×

พรเพชร วิชิตชลชัย

5 มกราคม 2019

รัฐสภาบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ก่อนอัญเชิญไปซ่อมแซม เพื่อประดิษฐานที่รัฐสภาแห่งใหม่

เช้าวันนี้ (5 ม.ค.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง เพื่ออัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ตั้งอยู่หน้าอาคารรัฐสภา มาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ไปบูรณะ ซ่อมแซม ที่สำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมบวงสรวง และอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ...
6 ธันวาคม 2018

เตรียมปิดตำนานอาคารรัฐสภา 44 ปีรับใช้ฝ่ายนิติบัญญัติจากเลือกตั้งและแต่งตั้ง

กลุ่มไลน์สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า จะมีการจัดกิจกรรม ‘Big Cleaning สภาครั้งใหญ่’ ที่ถนนหน้าอาคารรัฐสภา 1 ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ โดยจะเชิญสมาชิก สนช. บุคลากรของ 2 สำนักงานฯ ผู้ติดตาม ผู้ปฏิบัติงานในวงงาน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม   ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังคนสภาทุกกลุ่มเป็นครั้งประวัติศาสตร์ และเป็นค...
22 พฤศจิกายน 2018

ผ่านฉลุย กฎหมายแจกเบี้ยประชุมศาล ไม่มี สนช. ขอแก้ไข ลุกอภิปราย คาด 5 ปีแรกใช้งบกว่าพันล้าน

หลังจากที่ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้มีหนังสือด่วนมาก แจ้งไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงกำหนดการประชุมสภาในวันนี้ โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องด่วนที่น่าสนใจคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว   ล่าสุด ที่ประชุมสภานิต...
19 พฤศจิกายน 2018

ประธาน สนช. ส่งหนังสือด่วนมาก นัดประชุมสภา พิจารณากฎหมายแจกเบี้ยประชุมศาลปีละ 207 ล้านบาท

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีหนังสือด่วนมาก แจ้งไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงกำหนดการประชุมสภาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องด่วนที่น่าสนใจคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว สำหรับสาระสำคัญของร่างพระ...
27 กันยายน 2018

สนช. นัดแถลงผลงาน 4 ปี ออกกฎหมายกว่า 300 ฉบับ ย้ำเวลาที่เหลือจะมุ่งมั่นเพื่อชาติ ประชาชน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานเปิดการแถลงผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. 4 ปี โดยกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ สนช. ว่า สนช. มีหน้าที่ตรากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบให้บุคคล ดำรงตำแหน่งที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้นับแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีการประชุม สนช. นัดแรกนั้น สนช. ไ...
14 กันยายน 2018

แม่น้ำ 5 สายในยุค คสช. จะว่างงานเมื่อไร

แม่น้ำ 5 สาย หมายถึง องค์กรทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยทั้ง 5 องค์กรมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทางหรือต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้ง 5 สาย   ลองมาสำรวจดูว่า แม่น้ำทั้ง 5 สายจะหยุดไหลพ้นวาระตามก...
10 กันยายน 2018

สนช. เตรียมเสนอรัฐคุมหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียก่อนเลือกตั้งปีหน้า

หลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวจาก กกต. และ คสช. เกี่ยวกับแนวคิดในการควบคุมการหาเสียงของนักการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียที่จะมีการกำหนดเป็นมาตรการก่อนการเลือกตั้งใหญ่จะมาถึงในปีนี้ ล่าสุด นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวโดยเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการที่ชัดเจน โดยบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม...
19 กรกฎาคม 2018

จับตา 31 ก.ค. เลือกประธาน กกต. คนใหม่ แม่ทัพถือธงจัดเลือกตั้งใหญ่ ตามโรดแมป

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน ได้ลงคะแนนลับในการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามรายชื่อที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยผลการลงคะแนนพบว่ามี 5 คนที่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช. ให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ชุดใหม่คือ  ...
24 พฤษภาคม 2018

สนช. เร่งเครื่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เตรียมส่งร่างกฎหมายลูก ส.ว. ให้นายกฯ ทันที เพราะมีการเร่งรัดเลือกตั้ง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า ที่ผ่านมาต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนี้มีการเร่งรัดการเลือกตั้ง จึงได้ส่งหนังสือด่วนไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ หากศาลวินิจฉัยว่าไม่ต้องรอค...
18 พฤษภาคม 2018

ไทยห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ หลัง สนช. มีมติรับหลักการสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์ฯ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. ที่ค...