×

พระราชบัญญัติ

กฎหมายอุ้มหาย
28 กุมภาพันธ์ 2023

ปิดสภาแล้ว พ.ร.ก. เลื่อนใช้กฎหมายอุ้มหายบางมาตราค้างท่อ หลังวิปรัฐบาลยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ยังลงมติไม่ได้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ (28 กุมภาพันธ์) วันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญ เมื่อเวลา 13.20 น. ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างที่สมาชิกอภิปรายอยู่นั้นสมาชิกส่วนหนึ่งได้เสนอเรื่องขึ้นมา โดย นิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ...
ประชุมสภา
24 กุมภาพันธ์ 2023

นัดด่วน 28 ก.พ. ส.ส. ประชุมสภาทิ้งทวน ถก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน บางมาตรา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่าในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ...
20 กุมภาพันธ์ 2023

นักวิชาการ-ภาคประชาชนผสานเสียง ค้านเลื่อนบังคับใช้ กม. อุ้มหาย ชี้เป็นการบกพร่องโดยรัฐ แต่เป็นภัยต่อประชาชน

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ ศราวุฒิ ประทุมราช ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน แถลงข่าวคัดค้านการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายซ้อมทรมาน-อุ้มหาย มองขัดหล...
17 กุมภาพันธ์ 2023

มีผลบังคับใช้แล้ว กฎหมายเปิดทางให้ 2 คนจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดได้ เอื้อธุรกิจสตาร์ทอัพ

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดขั้นตอน อุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และทยอยมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง    โดยล่าสุดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสาระสำคั...
7 กุมภาพันธ์ 2023

มัลลิกาท้วง พ.ร.บ.คุมสื่อ ของรัฐบาล นำไปสู่ความขัดแย้ง ไม่ตกผลึกทางความคิด สะท้อนการใช้อำนาจแทรกแซงความอิสระ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ บรรจุวาระวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นั้นเป็นการที่ทั้งสองสภาจะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตร...
3 กุมภาพันธ์ 2023

จับตา ‘พ.ร.บ.คุมสื่อ’ หวังสถาปนาอำนาจใหม่ กำกับสื่ออยู่ในกรอบของรัฐ

1. เวลานี้มีการเสนอกฎหมายที่ชื่อ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ มีทั้งหมด 49 มาตรา 5 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล   2. การเดินทางของร่างกฎหมายฉบับนี้มาถึงการพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว โดยจะมีการพิจารณาในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   3. ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 มีความ...
14 กันยายน 2022

สภาผ่าน พ.ร.บ.กยศ.ฉบับใหม่ กู้แล้วไม่มีดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ ไม่ต้องมีคนค้ำ ชินวรณ์ห่วงความอยู่รอดของกองทุนในอนาคต

วันนี้ (14 กันยายน) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว    โดยครั้งนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องในมาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติจำนวนหลายกลุ่มในประเด็น ‘เมื่อผู้กู้ยืมเงิ...
31 สิงหาคม 2022

กมธ.กัญชา ถกร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง เสร็จสิ้น เตรียมพิจารณาในสภา 14 ก.ย. เชื่อสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ทุกมิติ

วันนี้ (31 สิงหาคม) ที่รัฐสภา ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พร้อมด้วย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. แถลงถึงความคืบหน้าหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนว่า กมธ. ได้พิจารณาร่างกฎหมายดัง...
พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า
8 มิถุนายน 2022

ได้ไปต่อ มติที่ประชุม ส.ส. เสียงข้างมากโหวตรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า พลิกโฉมวงการสุราไทยครั้งประวัติศาสตร์

วันนี้ (8 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกจับตาจากหลายฝ่าย นั่นคือกรณีที่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิต ฉบับที่… พ.ศ. .… หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เพื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา...
Move Forward Party
30 มีนาคม 2022

ก้าวไกลชี้รัฐบาลตั้งใจทำลายความชอบต่อรัฐสภา หลังคว่ำร่างสมรสเท่าเทียม-สุราก้าวหน้า

วันนี้ (30 มีนาคม) ณัฐวุฒิ บัวประทุม พร้อมด้วย ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) 1448 หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม แถลงข่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไม่เห็นด้วยกับการ...

X
Close Advertising