×

พรรคก้าวไกล

สมรสเท่าเทียม
15 มิถุนายน 2022

รวมวาทะ ส.ส. รัฐบาล vs. ฝ่ายค้าน ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม

ภายหลังวันนี้ (15 มิถุนายน) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม   โดยผลการลงมติในวาระการรับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งมี ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และคณะ เป็นผู้...
สมรสเท่าเทียม
15 มิถุนายน 2022

พิธา นำ ส.ส. ก้าวไกล-เพื่อไทย ร่วมฉลองกลุ่มภาคีสีรุ้ง หลังร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ผ่านมติเสียงข้างมาก

วันนี้ (15 มิถุนายน) เมื่อเวลา 17.20 น. ที่อาคารรัฐสภา บริเวณประตูฝั่งวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย เดินทางมาแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มภาคีสีรุ้ง หลังทราบผลการโหวตรับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.​) สมรส​เท่าเทียม​เมื่อเวลา 16.25 น. โดยในที่ประชุมรัฐสภามีการลงคะแนนเสียงสนับสนุน 212 เสียง ไม่เห...
สมรสเท่าเทียม
15 มิถุนายน 2022

ก้าวไกลหลั่งน้ำตาขอบคุณทุกการต่อสู้ของทุกฝ่าย หลังสภาผ่านกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม วาระแรก

วันนี้ (15 มิถุนายน) หลังสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากมีมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระแรก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ และ ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ในฐานะผู้ร่วมร่างและผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม และอดีต ส.ส. ของพรรคก้าวไกล รวมถึง ส.ส...
https://www.youtube.com/watch?v=0in3n6yxc5E
15 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: เพื่อไทย-ก้าวไกลแถลงหลัง #สมรสเท่าเทียม ผ่านสภา | THE STANDARD

เพื่อไทย-ก้าวไกลแถลงหลัง #สมรสเท่าเทียม ผ่านสภา...
15 มิถุนายน 2022

BREAKING: ได้ไปต่อ ที่ประชุม ส.ส. เสียงข้างมากโหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

วันนี้ (15 มิถุนายน) มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม   หลังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2565 ที่ประชุม ส.ส. โดยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ส่งร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับพรรคก้าวไกล ที่กำลังเข้าสู...
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
15 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: ธัญวัจน์ อภิปรายทำไม ‘คู่ชีวิต’ ไม่เท่ากับ ‘สมรสเท่าเทียม’ | THE STANDARD

ฟังเต็มไม่ตัด! ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ หรือ ครูธัญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ส.ส.กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ลุกขึ้นอภิปรายให้เห็นถึงความต่างของ ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ และ ‘สมรสเท่าเทียม’ ขณะที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ทุกคนกำลังต่อสู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ ความเท่าเทียม แต่ประเทศไทยกำลังกดไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น   ทั้งนี้ ช่...
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
15 มิถุนายน 2022

พิธาขอบคุณทุกฝ่ายผลักดัน #สมรสเท่าเทียม เข้าสู่สภาได้ เชื่อ ส.ส. มีเอกสิทธิ์โหวตรับได้ แม้มติวิปไม่รับร่าง

วันนี้ (15 มิถุนายน) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส. พรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ว่าร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ถือเป็นเรื่องกฎหมายที่...
กฎหมายสมรสเท่าเทียม
12 มิถุนายน 2022

ก้าวไกลชวนจับตากฎหมาย #สมรสเท่าเทียม เข้าสภาฯ วันพุธนี้ ขอทุกพรรคโหวตรับเพื่อสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ

วันนี้ (12 มิถุนายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ แถลงเรียกร้อง ส.ส. จากทุกพรรคการเมืองร่วมลงมติให้ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ #สมรสเท่าเทียม ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565   โดยระบุว่า สัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภามีการอภิปรายยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง จน...
สุราก้าวหน้า
9 มิถุนายน 2022

เปิดเสียง ส.ส. แต่ละพรรคการเมือง โหวตมติ #สุราก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า โดยมี เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ    สำหรับหลักการสำคัญของร่างคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา ลดข้อหนดกำห...
สุราก้าวหน้า
9 มิถุนายน 2022

ก้าวไกลชี้ เป็นความมหัศจรรย์ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผลักดันสุราก้าวหน้า ยก 7 เหตุผลหนุนโหวตต่อในวาระ 2-3

วันนี้ (9 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส. พรรคก้าวไกล แถลงข่าวขอบคุณภายหลังที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ผ่านวาระรับหลักการในที่ประชุม ส.ส. เมื่อวานนี้v &nbs...

Close Advertising