×

ประธานองคมนตรี

13 มิถุนายน 2020

ประธานองคมนตรีอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน ‘ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ’ นักการเมือง-อดีตแกนนำพันธมิตรฯ-อดีต ส.ว. ร่วมไว้อาลัย

วันนี้ (13 มิถุนายน) บรรยากาศที่ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย 72 ปี   โดยมี พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร...
surayud-chulanont
29 พฤษภาคม 2019

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า   ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 แล้วน้ัน   บัดนี้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ท...

Close Advertising