×

บัตรคนจน

30 สิงหาคม 2017

บัตรคนจนมาแล้ว! แจกเงินติดบัตรซื้ออะไรก็ได้เดือนละ 200-300 บาท เริ่มใช้ได้ 1 ต.ค. นี้

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการประชารัฐสวัสดิการ การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ให้กับผู้ลงทะเบียนคนจนที่ผ่านเกณฑ์ไว้กับกระทรวงการคลัง 11.67 ล้านคน รวมเงินที่รัฐต้องจ่าย ปีละ 41,940 ล้านบาท            สำหรับบัตรคนจน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ...