×

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

25 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: 60 ปี ไทยออยล์ สร้างความมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น

ย้อนรอย 60 ปี ไทยออยล์ จากจุดเริ่มต้นของโรงกลั่นน้ำมันเอกชนแห่งแรกของประเทศ บูรณาการสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจรชั้นนำของภูมิภาค   ถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยออยล์ผ่านมุมมองของพนักงานในหลายๆ เจเนอเรชันผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และความท้าทายครั้งใหญ่ของคนรุ่นใหม่คือการพาไทยออยล์มุ่งสู่การเป็นองค์กร ...
thaioil
9 พฤศจิกายน 2021

‘People First’ เพราะเหตุใด ‘คน’ ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับ ‘ไทยออยล์’ [ADVERTORIAL]

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันกันสูง การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นจะต้องวางแผนด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการ การเพิ่มยอดขายและผลกำไร การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการสร้างแบรนด์และขยายฐานลูกค้า    ขณะเดียวกันสินทรัพย์ขององค์กรอย่าง ‘บุคลากร’ กลายเป็นปัจจัยสำคั...
14 มกราคม 2021

เจาะลึก ‘ไทยออยล์’ กับการคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม [Advertorial]

ถึง ‘บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)’ จะเป็นธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน โดยผลิตน้ำมันสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 25 ของความต้องการในประเทศไทย   ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ‘สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน’ ภายใต้กรอบ ESG (Environmental / S...