×

บริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด

หั่วปี้
15 มิถุนายน 2022

คลังสั่งเพิกถอนไลเซนส์ ‘หั่วปี้’ จากการเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโต หลังไม่สามารถแก้ไขระบบงานได้ตามเกณฑ์

บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเท...

Close Advertising