×

นักศึกษา

7 มิถุนายน 2020

เครือข่ายนักเรียน-นักศึกษาจัดกิจกรรมหุ่นไล่กาใจกลางเมือง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ขอยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

วันนี้ (7 มิถุนายน) เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ในชื่อกิจกรรม ‘หุ่นไล่กาใจกลางเมือง’ เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายตามสถานการณ์ปกติในการรับมือกับการระบาด...
30 เมษายน 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงลดค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษา มช. ทุกระดับชั้น

เมื่อวานนี้ (29 เมษายน) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ แถลงข่าวการลดค่าธรรมเนียมการเรียนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับชั้น หลังจากเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องให้พิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา บรรเ...
13 เมษายน 2020

61 นักศึกษาไทยจากปากีสถานกักตัวที่ ม.อ. ปัตตานี ปลอดโควิด-19 ทุกคน ได้กลับบ้านแล้ว

วันนี้ (13 เมษายน) ที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี บุคลากรจากคณะพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว...
31 มีนาคม 2020

ธรรมศาสตร์ ส่งหนังสือถึงทุกสายการบิน ขอความอนุเคราะห์คืนค่าตั๋ว-บรรเทาค่าโดยสารให้นักศึกษา หลังเลื่อนรับปริญญา

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทสายการบินทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนมาก กรณีพิเศษ เนื่องจากมีการเลื่อนฝึกซ้อมและเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ออกไป   จึงทำให้บัณฑิต มหาบัณฑิต แ...
30 มีนาคม 2020

ม.อ. ปัตตานี เปิดหอพักกักตัว 57 นักศึกษาไทยที่กลับจากปากีสถาน พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานเคร่งครัด

วันนี้ (30 มีนาคม) รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ. ปัตตานี) เปิดเผยกรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพักของทางมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 57 คน   ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางกลับจากปากีสถานเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากศูนย์อ...
17 มีนาคม 2020

หลายมหาวิทยาลัยออกประกาศให้นักศึกษายุติการฝึกงาน พร้อมเดินทางกลับภูมิลำเนา

วันนี้ (17 มีนาคม) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ และมีผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุดอยู่ที่ 177 ราย ทำให้หลายๆ มหาวิทยาลัยทยอยออกประกาศขยับปฏิทินการศึกษา เปลี่ยนการเรียนการสอนจากในห้องเป็นการเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังประกาศให้นักศึกษาที่เดินทางไปสหกิจศึกษาและฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ ยุติการฝึกงาน และให้เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา  ...
5 มีนาคม 2020

สุชาติ ตันเจริญ หนุนเปิดสภาฯ รับฟังปัญหา-ข้อเสนอนิสิตนักศึกษา หลังชุมนุมทั่วประเทศ

วันนี้ (5 มีนาคม) สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส. บางส่วนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อรับฟังปัญหา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อแก้ปัญหาการชุมนุมของกลุ่มนิสิต นักศึกษา และนักเรียนในขณะนี้ว่า   เท่าที่ติดตามการชุมนุมของกลุ่มนิสิต นักศึกษา และนักเรียนหลายสถาบันทั่วประเทศ เห็นว่าข้...
3 มีนาคม 2020

ธรรมศาสตร์คุ้มครองสิทธิให้แต่งกายตามเพศวิถีได้ทุกตารางนิ้ว ใครเหยียดเจอโทษวินัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา โดยให้สิทธินักศึกษาและบัณฑิตสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้ ทั้งการเข้าชั้นเรียน สอบวัดผล ฝึกปฏิบัติงาน ติดต่อราชการ รูปถ่าย ตลอดจนการสวมใส่ชุดครุยวิทยฐา...
1 มีนาคม 2020

นิสิตนักศึกษา ชุมนุมที่เกษตรศาสตร์ ชูแคมเปญ #คืนสู่เหย้าไม่เอาไอโอชา ย้ำต่อสู้เพื่ออนาคตตัวเอง

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม #คืนสู่เหย้าไม่เอาไอโอชา ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการปฏิบัติการข่าวสาร หรือ IO และพ้องจองกับชื่อสกุลนายกรัฐมนตรี โดยมีอดีตสมาชิกกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นเวทีกล่าวนำปราศรัย ก่อนที่จะมีการผลัดเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ขึ้นแสดงความ...
25 กุมภาพันธ์ 2020

มหิดลจัดแฟลชม็อบวิพากษ์รัฐบาล ชูจุดยืนการเมือง ทวงความยุติธรรม

ภาคีนักศึกษาศาลายา และกลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแสดงพลังในชื่อกิจกรรม Flash Mob #MUneedsDemocracy เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยนัดหมายที่ลานพระราชบิดา ภายในมหาวิทยาลัยฯ   โดยตัวแทนกลุ่มนักศึกษาได้กล่าวปราศรัยทวงคืนประชาธิปไตย และเรียกร้องความยุติธรรม โดยการมารวมตัวครั้งนี้ก็เพื่ออนาคต นอกจ...