×
372337

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

16 มิถุนายน 2020

ครม. เคาะร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท งบกลาง 6.1 แสนล้านบาท

วันนี้ (16 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป โดยตัวร่าง พ.ร.บ. ได้พิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว 39 เล่ม วงเงินรวม 3.3 ล้านล้านบาท   โดยจำแนกตามกลุ่มงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายงบกลาง 614,616.2 ...
14 มิถุนายน 2020

ประยุทธ์ ขอบคุณคนไทยร่วมสู้โควิด-19 จนได้ชื่อเป็นประเทศฟื้นตัวดีที่สุด อันดับ 2 ของโลก

เมื่อวานนี้ (13 มิถุนายน) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็งและอดทน ร่วมกันต่อสู้ต่อและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวดีสุด ติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโล...
9 มิถุนายน 2020

ซูเปอร์บอร์ดการบินไทยรายงาน ครม. เร่งเจรจาเจ้าหนี้ เตรียมยื่นขอรับรองการฟื้นฟูกิจการต่อศาลต่างประเทศ

วันนี้ (9 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาข้...
9 มิถุนายน 2020

ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักโรงแรมทั่วประเทศ 7.8 แสนห้อง บรรเทาภาระผู้ประกอบการช่วงโควิด-19

วันนี้ (9 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ตามร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายในก...
8 มิถุนายน 2020

ที่ประชุม คนร. อนุมัติการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. นายกฯ ย้ำ มองประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

วันนี้ (8 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2563 พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ   โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข...
7 มิถุนายน 2020

นายกฯ สั่งกระทรวงแรงงานเตรียมพร้อมส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ หลังโควิด-19 คลี่คลาย

วันนี้ (7 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว แต่คาดว่ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะกลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็ว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแรงงานไทยเป็...
27 พฤษภาคม 2020

นายกฯ พร้อมอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน ดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ย้ำรัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

เมื่อวานนี้ (26 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้ โดยจะมีการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 4 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสัง...
26 พฤษภาคม 2020

ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ของ กฟภ. ลดปัญหาไฟฟ้าตก-ไฟฟ้าดับ วงเงินกว่า 7.7 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (26 พฤษภาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในวันนี้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 วงเงินลงทุนรวม 77,334 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศจำนวน 57,999 ล้านบาท และเงินรายได้จำนวน 19,335 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศภายในกรอบวง...
24 พฤษภาคม 2020

โฆษกฯ แจงตลอดเวลา 6 ปี รัฐบาลมุ่งทำงานแก้ปัญหา ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

วันนี้ (24 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา 6 ปีว่า นายกรัฐมนตรีย้ำอยู่เสมอถึงความจำเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อหยุดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง และที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ซึ่งภารกิจหลั...
22 พฤษภาคม 2020

โฆษกรัฐบาลยืนยัน การต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไม่เกี่ยวกับการเมือง ยึดความปลอดภัยของประชาชน

วันนี้ (22 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีการแสดงความคิดเห็นหลังที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติต่ออายุการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ว่าการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นไปเพื่อความมั่นคงของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีเหตุผลและข้อเท็จจริง การต่อ พ.ร.ก...