×
364913

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

19 พฤษภาคม 2020

นายกฯ เผยเรียนออนไลน์เป็นวิธีชั่วคราวในช่วงโควิด-19 มอบ ศบค.-สธ. ประเมิน หากคลี่คลายกลับมาสอนปกติ

วันนี้ (19 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได...
18 พฤษภาคม 2020

นายกฯ ย้ำการเรียนออนไลน์เฉพาะช่วงโควิด-19 เท่านั้น เพื่อไม่ให้การศึกษาได้รับผลกระทบ

วันนี้ (18 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เผย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นั้นเป็นการแก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นก็จะกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติ ส่วนปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าไม่ถึงระบบ ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ ภาระการดูแลของผู้ปกค...
18 พฤษภาคม 2020

คนร. เคาะปมการบินไทย ให้ยื่นศาลเดินหน้าแผนฟื้นฟูตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ เสนอ ครม. พรุ่งนี้ ยันทุกฝ่ายเห็นพ้อง

วันนี้ (18 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนากยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเคาะเลือกทางออกให้การบินไทยเดินเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการโดยกระบวนการทางศาลตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ แต่เป็นกระบวนการที่นำไปสู่ผลในทางตรงกันข้ามกับล้มละ...
17 พฤษภาคม 2020

นายกฯ ย้ำ รัฐบาลไม่ได้ยื้อเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อกุมอำนาจ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามสถานการณ์

วันนี้ (17 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทันที ว่าเรื่องนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีการประชุมพิจารณา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อยู่ตล...
12 พฤษภาคม 2020

สศช. เสนอกรอบใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท หลังโควิด-19 เน้นสร้างความเข้มแข็ง-ฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ

วันนี้ (12 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ตามที่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวนไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยใ...
12 พฤษภาคม 2020

ครม. อนุมัติพระราชกฤษฎีกาให้จัดเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 ใหม่ หลังผู้แทนฯ เพื่อไทยเสียชีวิต

วันนี้ (12 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้   สืบเนื่องจ...
5 พฤษภาคม 2020

นายกฯ สั่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวหัวหน้าชุดพนักงานพิทักษ์ป่าซับลังกา สละชีพรักษาผืนป่า

วันนี้ (5 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเสียใจกรณี คาร ไชยประเสริฐ หัวหน้าชุดพนักงานพิทักษ์ป่า ถูกกลุ่มนายพรานยิงเสียชีวิตขณะออกลาดตระเวนคุ้มครองผืนป่าเขารวก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา และ...
28 เมษายน 2020

ครม. ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพิ่ม 1 เดือน ย้ำการผ่อนปรนมาตรการ ต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสาธารณสุขเป็นหลัก

วันนี้ (28 เมษายน) ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ หลังจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2...
28 เมษายน 2020

ครม. เคาะเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน ไม่เกิน 10 ล้านราย

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (28 เมษายน) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน  เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง โดยอนุมัติ 2 โครงการ ประกอบด้วย  ...
21 เมษายน 2020

ครม. เห็นชอบเกลี่ยงบปี 2563 มาจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 100,395 ล้านบาท ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … จำนวน 100,395 ล้านบาท จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับประมาณ 46,923.9118 ล้านบาท 2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 14,236.8011 ล้านบาท 3. งบประมาณรายจ่ายทุนหมุน...