×

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
8 กรกฎาคม 2022

ครูธัญ อัปเดตความคืบหน้า ‘สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต’ ชี้ สภาสามารถรับ 2 ร่างพร้อมกันได้ เพื่อชัยชนะสูงสุดของประชาชน

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิต 4 ครั้งที่ผ่านมาว่า ในวาระหนึ่งได้รับหลักการจากสภา 4 ร่าง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ .. พ.ศ. …. หรือ ‘สมรสเท่าเทียม’ ...
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
28 มิถุนายน 2022

ครูธัญ ก้าวไกล ยินดีสถาบันการเงินเริ่มปล่อยกู้ LGBTQIA+ หวังอนาคตมีกฎหมายรองรับสิทธิเท่าเทียม

วันนี้ (28 มิถุนายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมาตรการปลดล็อกให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQIA+ กู้ร่วมได้ โดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้าใจและเห็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความหลากหลาย แต่นี่เป็นเพียงความเข้าใจของบางหน่วยงานเท่านั้น ยั...
17 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: เส้นทางต่อสู้ของ ‘ครูธัญ’ เมื่อเพศวิถีคือวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคู่ชีวิต ≠ สมรสเท่าเทียม

เส้นทางต่อสู้ของ ‘ครูธัญ’ เมื่อเพศวิถีคือวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคู่ชีวิต ≠ สมรสเท่าเทียม   อ๊อฟ ชัยนนท์ คุยกับ ครูธัญ-ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถึงเส้นทางต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+)   วันนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านรับร่างวาระแรก โดยมี พ.ร.บ.คู่ชีวิต ร่วมประกบในกา...
สมรสเท่าเทียม
15 มิถุนายน 2022

รวมวาทะ ส.ส. รัฐบาล vs. ฝ่ายค้าน ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม

ภายหลังวันนี้ (15 มิถุนายน) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม   โดยผลการลงมติในวาระการรับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งมี ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และคณะ เป็นผู้...
สมรสเท่าเทียม
15 มิถุนายน 2022

ก้าวไกลหลั่งน้ำตาขอบคุณทุกการต่อสู้ของทุกฝ่าย หลังสภาผ่านกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม วาระแรก

วันนี้ (15 มิถุนายน) หลังสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากมีมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระแรก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ และ ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ในฐานะผู้ร่วมร่างและผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม และอดีต ส.ส. ของพรรคก้าวไกล รวมถึง ส.ส...
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
15 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: ธัญวัจน์ อภิปรายทำไม ‘คู่ชีวิต’ ไม่เท่ากับ ‘สมรสเท่าเทียม’ | THE STANDARD

ฟังเต็มไม่ตัด! ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ หรือ ครูธัญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ส.ส.กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ลุกขึ้นอภิปรายให้เห็นถึงความต่างของ ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ และ ‘สมรสเท่าเทียม’ ขณะที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ทุกคนกำลังต่อสู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ ความเท่าเทียม แต่ประเทศไทยกำลังกดไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น   ทั้งนี้ ช่...
กฎหมายสมรสเท่าเทียม
12 มิถุนายน 2022

ก้าวไกลชวนจับตากฎหมาย #สมรสเท่าเทียม เข้าสภาฯ วันพุธนี้ ขอทุกพรรคโหวตรับเพื่อสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ

วันนี้ (12 มิถุนายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ แถลงเรียกร้อง ส.ส. จากทุกพรรคการเมืองร่วมลงมติให้ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ #สมรสเท่าเทียม ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565   โดยระบุว่า สัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภามีการอภิปรายยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง จน...
สมรสเท่าเทียม
1 มิถุนายน 2022

ร่างสมรสเท่าเทียมกลับเข้าสภา 8 มิ.ย. นี้ ธัญวัจน์ ย้ำเป็นการเฉลิมฉลองประกาศชัยในเดือน Pride Month ขอผู้แทนประชาชนผ่านร่าง

วันนี้ (1 มิถุนายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงเทศกาลสำคัญของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่ทั่วโลกกำหนดให้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่เรียกว่า Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ และในเดือนนี้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต่างออกมายืนยันและแสดงตัวตน เพ...
ร่างกฎหมายรับรองเพศ
26 พฤษภาคม 2022

ก้าวสำคัญอีกครั้ง สภาตั้งอนุ กมธ. ยกร่างกฎหมายรับรองเพศ และคำนำหน้าคนข้ามเพศ จุดเริ่มต้นความเท่าเทียมทางเพศ

วันนี้ (26 พฤษภาคม) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรคก้าวไกล กล่าวภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ว่าได้รับเรื่องราวปัญหามากมายจากประชาชน ปัญหาหนึ่งที่ได้รับเรื่องเข้ามาคือประเด็นคนข้ามเพศ...
สมรสเท่าเทียม
19 เมษายน 2022

ชมคลิป: สมรสเท่าเทียม และ‘ลวนลาม-ข่มขืน’กับ ปวิน ครูธัญ วาดดาว หล่มที่สังคมยังไม่ก้าวข้าม | THE STANDARD NOW

คุยสด ปวิน ครูธัญ และวาดดาว ส่องกระแสสิทธิทางเพศ สมรสเท่าเทียม และกรณี ‘ลวนลาม-ข่มขืน’ หล่มที่สังคมไทยยังไม่ก้าวข้าม    พบกับ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์  ส.ส. พรรคก้าวไกล ผู้ร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพา...

Close Advertising