×

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

16 กรกฎาคม 2024

ครม. ขยายเวลาปรับลดเงินนำส่งกองทุนแบงก์รัฐเหลือ 0.125% อีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาปรับลดเงินนำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIF) แบงก์รัฐบาล 4 แห่ง เหลือ 0.125% อีก 1 ปี หวังช่วยลดต้นทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งผ่านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงลูกหนี้นอกระบบ   วันน...
ธนาคารอิสลาม
26 ธันวาคม 2022

ธนาคารอิสลามแต่งตั้ง ‘ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์’ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร มีผล 1 มกราคม 2566

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศแต่งตั้ง ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารคนใหม่ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566    ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว...
20 ธันวาคม 2022

‘แบงก์รัฐ’ มอบของขวัญปีใหม่ อัดมาตรการคืนเงิน ลดดอกเบี้ย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ด้าน ‘ออมสิน’ เพิ่มรางวัลสลากพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท 24 รางวัล

เปิดมาตรการหรือโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ของแบงก์รัฐ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการคืนเงินหรือลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ รางวัลพิเศษของสลากออมสิน การลดค่างวดการผ่อนชำระ และการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ รว...
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
15 กรกฎาคม 2021

‘7 สถาบันการเงินรัฐ’ ออกมาตรการพักชำระหนี้อย่างน้อย 2 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกมาต...
5 แบงก์รัฐ-บสย. ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้าง 15.30 น. จำกัดจำนวนลูกค้า
15 เมษายน 2021

5 แบงก์รัฐ-บสย. ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้าง 15.30 น. จำกัดจำนวนลูกค้า

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิก ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ออกมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทาง...
ธนาคารอิสลามฯ ออกมาตรการดูแลลูกค้าที่กระทบโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้
13 มกราคม 2021

ธนาคารอิสลามฯ ออกมาตรการดูแลลูกค้าที่กระทบโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ (13 มกราคม) วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) เปิดเผยว่า ibank พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 และภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยออกมาตรการ 3 มาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า ดังนี้   มาตรการ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยกา...
23 ธันวาคม 2020

รวมของขวัญปีใหม่จาก ‘แบงก์รัฐ’ มีอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่!

ครม. และกระทรวงการคลังได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 ไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ ‘แบงก์รัฐ’ ส่วนจะมีอะไรบ้าง ทีมข่าว THE STANDARD WEALTH ได้รวบรวมไว้ดังนี้      ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ...
12 กันยายน 2018

ควบรวมกิจการทีโอที-กสท เตรียมเสนอเข้า ครม. เดือนพฤศจิกายนนี้

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย คนร. ได้พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจท...


X
Close Advertising