×

ธนาคารอิสลามฯ ออกมาตรการดูแลลูกค้าที่กระทบโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2021
 • LOADING...
ธนาคารอิสลามฯ ออกมาตรการดูแลลูกค้าที่กระทบโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ (13 มกราคม) วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) เปิดเผยว่า ibank พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 และภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยออกมาตรการ 3 มาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า ดังนี้

 

มาตรการ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยการรวมหนี้ (ไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)

 • ปรับลดอัตรากำไรสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันจากเดิม SPRR +12% ตลอดอายุสัญญา
 • คิดอัตรากำไรใหม่ เท่ากับ SPRR ตามประกาศธนาคาร
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันออกไปไม่เกิน 5 ปี 

 

มาตรการ 2 ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งลูกหนี้อุปโภคบริโภคและลูกหนี้ธุรกิจ 

 • ธนาคารจะพักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไรนาน 1 ปี
 • ขยายระยะเวลาสินเชื่อตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น
 • ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระที่เกิดขึ้น
 • ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี

 

มาตรการ 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ 

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรอีก 6 เดือน
 • ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค อัตรากำไร SPRR – 3.5% ต่อปี สำหรับสินเชื่อธุรกิจ อัตรากำไร SPRL – 2.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม Front end Fee
 • จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน การประเมินราคาหลักประกัน (กรณีเป็นสินเชื่อเดิมแบบมีหลักประกัน)
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะกำไรระยะเวลา 6 เดือน

 

ผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือนิติบุคคลที่มีสินเชื่อธุรกิจแบบกำหนดระยะเวลากับธนาคาร ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามพื้นที่ประกาศของราชการ และมีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ 

 

ติดต่อสอบถามและเข้าร่วมมาตรการได้ที่ ibank สาขาที่ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories