×

ทวี ปิยะพัฒนา

สินค้าจีน
10 กุมภาพันธ์ 2024

กางเกงช้างและปรากฏการณ์สินค้าจีนทะลักไทย กำลังบอกอะไร? เรื่องเก่าเล่าใหม่ที่อาจไม่เหมือนเดิม

สินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายในไทยนับวันยิ่งทะลักเข้ามาเรื่อยๆ เนื่องจากจีนสามารถผลิตสินค้าได้ทีละเป็นจำนวนมาก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ ทำให้ตั้งราคาถูกและเข้ามาตัดราคา   จากรูปแบบการนำเข้าสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง กว่าจะผ่านขั้นตอนการขนส่ง กระจายสินค้า จนเกิดรายได้หมุนเวียนจากการขายสินค้าและเกิดการจ้างงาน และการเสียภาษีอย่างถูกต้อง วันนี้กลับเ...
X
Close Advertising