×

ทวิดา กมลเวชช

14 มิถุนายน 2024

กทม.-กรมปศุสัตว์ ลงตรวจตลาดนัดจตุจักร พบผู้ขายสัตว์เลี้ยงมีใบอนุญาตเพียง 19 ราย จาก 44 ราย

วานนี้ (13 มิถุนายน) ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอนามัย, ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้อำนวยการเขตจตุจักร, ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดจตุจักรพลาซ่า เขตจตุจักร   ทวิดากล่าวว่า วันนี้เ...
14 มิถุนายน 2024

กทม. วางแนวทางดูแลหมา-แมวจรจัดในเมือง ต้นทางคุมการอนุญาตร้านขายสัตว์เลี้ยง จนถึงปรับปรุงศูนย์พักพิงฯ ตั้งเป้าทำหมัน 2 แสนตัว

วานนี้ (13 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เขตประเวศ   ชัชชาติกล่าวว่า กรณีตลาดขายสัตว์เลี้ยงได้รับการยืนยันจากกรมอนามัยในเรื่องข้อกฎหมายว่ากิจการค...
13 มิถุนายน 2024

กทม. เล็งกวาดล้างตลาดค้าสัตว์เถื่อนทั่วกรุง หลังพบไม่มีใบอนุญาต 227 แห่ง ย้ำ ตลาดขายสัตว์ไม่ปลอดภัย ห้ามเปิดขาย

วานนี้ (12 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม., พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร, บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่ายองค์กรด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ร่วมแถลงในประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ และกรณีไฟไหม้ตลาดศรีสมรัตน์ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกร...
24 เมษายน 2024

กทม. เตรียมแผนขนย้ายกากแคดเมียมในโกดังที่เขตบางซื่อ 28-30 เม.ย. นี้ ผู้ว่าฯ กำชับ จัดการให้โปร่งใสและปลอดภัย

วันนี้ (24 เมษายน) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2567 ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงถึงมาตรการในการรับมือและแผนเผชิญเหตุของกรุงเทพมหานคร กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารแคดเมียมในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่...
29 มีนาคม 2024

กทม. บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลประชาชน 24 ชั่วโมงในเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (29 มีนาคม) ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมออกเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเพื่อทำบุญตามประเพณี ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศจัดงานมหาสงกรานต์ 21 วัน ‘World Songkran Festival ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก’&nbs...
คนกรุงเทพ 70% มี ภาวะเครียด
24 มีนาคม 2024

เผยข้อมูลคนกรุงเทพฯ กว่า 70% มีภาวะเครียด กทม. ชวนร่วมเทศกาลสุขภาพจิตฮีลใจ

วันนี้ (24 มีนาคม) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมวงสนทนาและเปิดงาน เป็น อยู่ คือ (เรา) We're Being ณ Slowcombo เขตปทุมวัน   ทวิดากล่าวว่า ไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพฯ ด้วยชีวิตที่เร่งรีบจากการทำงานจนบางครั้งผู้คนเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว จากนโยบายการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนที่ขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่า 1 แสนคน กว่า 70% มีภาวะเครียด ซึ่ง...
เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
5 มีนาคม 2024

กทม. เริ่มใช้ระบบเบิกจ่ายตรงในหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ลดปัญหาการปฏิเสธคนไข้

วันนี้ (5 มีนาคม) ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรม Kick Off ระบบเบิกจ่ายตรง เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และมอบหนังสืออนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงและระดับพื้นฐาน    ทวิดากล่าวว่า เราอยากให้ประชาชนที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม เมื่อเรีย...
กรุงเทพมหานคร ยาเสพติด
20 พฤศจิกายน 2023

กทม. ซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือคนคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดในชุมชน ใช้หลักหนี ซ่อน สู้

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) ที่ชุมชนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน    โดย ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เน้นการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผ...
3 พฤศจิกายน 2023

กทม. เข้าพบ สธ. รับ 11 นโยบาย Quick Win ขับเคลื่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต 50 รพ.-บริการสุขภาพด้านจิตเวช-บริการมะเร็งครบวงจร

วานนี้ (2 พฤศจิกายน) ที่ห้องประชุมการบูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าพบ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 13 Quick Win   สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ในระยะสั้น...
กรุงเทพมหานคร
5 ตุลาคม 2023

กทม. เร่งหารือภาคีเครือข่ายทำระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์ พร้อมเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้ประชาชนในระยะยาว

วันนี้ (5 ตุลาคม) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2566 ถึงกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนว่ามีเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง คือ   เรื่องแรกการเผชิญเหตุ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่เป็นผู้อำนวยการเหต...

X
Close Advertising