×

ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

29 มิถุนายน 2019

ซากีย์ สมาชิกวุฒิสภา ไม่เห็นด้วยใช้ความรุนแรงผู้เห็นต่าง ไม่มีอุดมการณ์ใดศักดิ์สิทธิ์กว่าชีวิตผู้คน

ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา เขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยตั้งค่าการเข้าถึงแบบสาธารณะ แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง โดยกรณีล่าสุดคือ จ่านิว-สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ว่าเหตุการณ์ทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองวันนี้เป็นฉากของความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยฉากแล้วฉากเล่าในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงการแบ่งข้างแ...