×

ชุมชนบุญร่มไทร

22 กุมภาพันธ์ 2022

สำรวจชุมชนบุญร่มไทร การต่อสู้ของคนจนเมืองริมทางรถไฟเมื่อถูกขับไล่จากภาครัฐ

นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในอภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่าง ‘โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก’ หรือ Eastern Economic ...
21 กุมภาพันธ์ 2022

แสงสุดท้ายที่ชุมชนบุญร่มไทร การต่อสู้ของคนจนเมืองริมทางรถไฟ เมื่อถูกขับไล่จากภาครัฐ

เรื่อง: ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ ภาพถ่าย: วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์    ในช่วงปีท้ายๆ ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความพยายามคิดค้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึง ‘โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก’ หรือ Easte...

Close Advertising