×

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายงานความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
16 มีนาคม 2021

กสศ. เปิดรายงานความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ชี้โควิด-19 ทำครอบครัวยากจนส่งผลต่อนักเรียน เสนอ 5 กุญแจปลดล็อกความยากจนข้ามชั่วคน

วันนี้ (16 มีนาคม) ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ในปีการศึกษา 2/2563 เพิ่มขึ้นกว่า 18% จากปีการศึกษา 1/2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2/2563 มีนักเรียนยากจนพิเศษที่คัดกรองใหม่เข้ามา จำนวน ...
‘Starfish Education’ จากความรักเล็กๆ สู่ภารกิจยิ่งใหญ่ เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ให้ทันศตวรรษใหม่ ไร้เหลื่อมล้ำอย่างบูรณาการ [Advertorial]
14 มกราคม 2021

‘Starfish Education’ จากความรักเล็กๆ สู่ภารกิจยิ่งใหญ่ เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ให้ทันศตวรรษใหม่ ไร้เหลื่อมล้ำอย่างบูรณาการ [Advertorial]

น่าดีใจไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่ามีกลุ่มคนที่ได้พยายามทุ่มเทต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กไทย ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์บนยอดดอยอย่างเท่าเทียม มองข้ามความเหลื่อมล้ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ    น่าดีใจยิ่งกว่าเมื่อได้รู้ว่ากระบวนการทำงานอย่างบูรณาการด้านการศึกษาที่ว่าผลิดอกออกผล ขยาย...
12 พฤศจิกายน 2020

ถ้าการศึกษาไทยดี ทำไมต้องเรียนพิเศษ: เมื่อความเหลื่อมล้ำจู่โจมการศึกษา

‘ถ้าการศึกษาไทยดี ทำไมต้องเรียนพิเศษ’ คำถามนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ เมื่อเราพูดถึงปัญหาการศึกษาไทยกับการเรียนพิเศษ   การเรียนพิเศษ คือการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อเติมหรือเสริม (Supplement) การเรียนแบบปกติจากในห้องเรียน ถือเป็น ‘บริการ’ รูปแบบหนึ่ง บางคนก็อาจเรียกการเรียนพิเศษว่าเป็น ‘Shadow Education’    การเรียนพิเศษอาจจ...
5 สิงหาคม 2020

เปลี่ยนอนาคตเด็กไทยด้วยบิ๊กดาต้า iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เปลี่ยนอนาคตเด็กไทยด้วยบิ๊กดาต้า iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดเวทีเสวนา ‘EdTech และการขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล (Data Activism) กรณีศึกษาระบบ iSEE กับการระดมความร่วมมือเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา’ และเปิดตัวระบบ ‘iSEE. 2.0’ นวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ทำนโยบาย ‘มองเห็น’ สถานการณ...
30 กรกฎาคม 2020

เปิดตัว iSEE 2.0 ก้าวใหม่ของนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เอกซเรย์เด็กด้อยโอกาสทั่วไทยไม่ตกหล่น

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เปิดตัวนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา หรือระบบ iSEE 2.0 (Information System for Equitible Education) ตั้งเป้าให้ทุกคน ‘มองเห็น’ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการแก้ปัญหาและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   iSEE คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รว...
3 กรกฎาคม 2020

วิโรจน์อัดงบกระทรวงศึกษาฯ คือกะลาใบเก่า รัฐบาลยิ่งอยู่ ยิ่งเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อวานนี้ (2 กรกฎาคม) ที่รัฐสภา วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิโรจน์ได้อภิปรายถึงงบการศึกษา โดยระบุว่าการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเรื่องที่คนรุ่นหนึ่งรู้ คนรุ่นหนึ่งเชื่อ เพื่อให้คนอีกรุ่นหนึ่งรู้และเชื่อตามๆ กันอีกต่อไป แต่เป็นกลไกในการพัฒนาคนให้แต...
17 มีนาคม 2020

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่สีแดง จากมุมมองของครูผู้ตัดสินใจกลับมาสอนที่บ้านเกิด

“ดีใจมากทุกครั้งที่มีคนมาโรงเรียนของเรา ไม่มีใครลงมาหาพวกเรานานแล้ว เพราะเขาฝังใจว่าแถวนี้เป็นพื้นที่อันตราย สิบกว่าปีที่จากบ้านไป เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย แต่สิ่งที่เราพบว่าไม่เปลี่ยนไปเลยคืออุปสรรคทางการศึกษาของเด็กๆ ที่สมัยเราเรียนเป็นอย่างไร ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น”   คำพูดของ ครูนี-สุนิดา อุมา ครูจากโรงเรียนบ้านคอลอก...
Good Society Expo 2019
7 ตุลาคม 2019

รู้จัก ‘ร้อยพลังการศึกษา’ ที่จะทำให้ทุกการช้อป…ช่วยปลดล็อกความเหลื่อมล้ำ

“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก”    นี่คือหนึ่งในวลีสุดคลาสสิกจาก เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาใต้ ที่สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเพียงใด   ถึงอย่างนั้นก็ตาม ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาก็ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ไม...
25 ธันวาคม 2018

เปิดพื้นที่แห่งโอกาส จุดประกายเป้าหมายชีวิตให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กับ Navigating Happiness [Advertorial]

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย จากผลสำรวจขององค์กร UNESCO รายงานว่า แม้ปัจจุบันจะมีเด็กไทย 99% ได้เข้ารับการศึกษาในชั้นประถม แต่มีเพียง 85% เท่านั้นที่ได้เรียนถึงระดับมัธยมต้น และอีก 62% ที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย UNESCO ยังเปิดเผยอีกด้วยว่า ณ ตอนนี้มีผู้ใหญ่กว่า 3.9 ล้านคนที่ไม่สามารถอ่านออก เข...

X
Close Advertising