×

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ต้อนรับ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ หารือแนวทางสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน กทม. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
09.08.2022
  • LOADING...
ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์

วันนี้ (8 สิงหาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน พร้อม แอนดี้ ไซมอน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช และ ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

 

สำหรับการเข้าพบในวันนี้ ภรณ์ทิพย์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ได้ให้ข้อมูลถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมรับฟังแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการศึกษา เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ, After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน, การเปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน, การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน, โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน, เปิดโรงเรียนในวันเสาร์, เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมกับเด็กๆ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนดี, เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ใกล้บ้านใกล้ชุมชน 

 

ขณะที่ภรณ์ทิพย์กล่าวว่า ตนมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็กๆ อยากจะช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีการศึกษาที่ดี และจะหาทุนสนับสนุนครูในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising