×

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง 4 จังหวัด เหตุผู้สมัครเลือกตั้งแพ้โนโหวต
22 เมษายน 2021

กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง 4 จังหวัด เหตุผู้สมัครเลือกตั้งแพ้โนโหวต

วันนี้ (22 เมษายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกสารข่าวแจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีการเลือกตั้งจำนวน 2,472 แห่ง แยกเป็นเทศบาลนครจำนวน 30 แห่ง เทศบาลเมืองจำนวน 195 แห่ง เทศบาลตำบลจำนวน 2,247 แห่งนั้น   ปรากฏข้อเท็จจริงจากการนับคะแนนว่า มีผู้สมัครสมาชิก...
28 มีนาคม 2021

28 มีนาคม 2564 – วันเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ

ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คนไทยจะได้ใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564   สำหรับการเลือกตั้งเทศบาล ตามกฎหมาย กำหนดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิทางการเมือง 6 ประการคือ  ...

Close Advertising