×

กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง 4 จังหวัด เหตุผู้สมัครเลือกตั้งแพ้โนโหวต

โดย THE STANDARD TEAM
22.04.2021
  • LOADING...
กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง 4 จังหวัด เหตุผู้สมัครเลือกตั้งแพ้โนโหวต

วันนี้ (22 เมษายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกสารข่าวแจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีการเลือกตั้งจำนวน 2,472 แห่ง แยกเป็นเทศบาลนครจำนวน 30 แห่ง เทศบาลเมืองจำนวน 195 แห่ง เทศบาลตำบลจำนวน 2,247 แห่งนั้น

 

ปรากฏข้อเท็จจริงจากการนับคะแนนว่า มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีบางคนไม่ได้รับเลือกตั้ง เพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 110 และ 111 ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรายเดิมทุกรายที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือก ผู้สมัครคนดังกล่าวไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ดังนี้

 

กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่จะพึงมีในเขตการเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนไม่ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จำนวน 3 แห่ง 

 

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 คน

 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 คน 

 

3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 คน

 

กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 111 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุว่าไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จำนวน 2 แห่ง 

 

1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 คน 

 

2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 คน

 

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม กำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย กำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 เมษายน 2564 

 

ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลนั้นๆ

 

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising