×

การเพิ่มระยะห่างทางสังคม

8 เมษายน 2020

ชมคลิป ‘ยุคโควิด-19 รักษาระยะห่าง’ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด – THE STANDARD Daily 7 เม.ย. 63

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น.    ‘ยุคโควิด-19 รักษาระยะห่าง’ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด พูดคุยกับ ‘ดร.เอกก์ ภทรธนกุล’ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สามารถติดตาม THE STANDARD Daily ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา...
16 มีนาคม 2020

Social Distancing หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคมคืออะไร

​ล้างมือบ่อยๆ ก็ล้างจนมือเปื่อย สวมหน้ากากอนามัย ก็คล้องนานจนเจ็บหู แต่จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ทำให้เรารู้สึกว่าโควิด-19 เข้าประชิดตัวเราทุกขณะ ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ ในขณะนี้นั่นคือ ‘การเพิ่มระยะห่างทางสังคม’ (Social Distancing)      ...