×

Social Distancing หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคมคืออะไร

16.03.2020
  • LOADING...

​ล้างมือบ่อยๆ ก็ล้างจนมือเปื่อย สวมหน้ากากอนามัย ก็คล้องนานจนเจ็บหู แต่จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ทำให้เรารู้สึกว่าโควิด-19 เข้าประชิดตัวเราทุกขณะ ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ ในขณะนี้นั่นคือ ‘การเพิ่มระยะห่างทางสังคม’ (Social Distancing) 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising