×

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

California University
16 กรกฎาคม 2024

วันนอร์ย้ำ สภาไม่มีหน้าที่รับรองวุฒิของใคร หลังพบ California University พาดพิงรัฐสภาไทย

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการซื้อขายตำแหน่งในกรรมาธิการ รวมถึงการซื้อขายบัตรจอดรถ โดยระบุว่า เรื่องการซื้อขายตำแหน่ง รัฐสภาไม่สนับสนุนและไม่อาจจะกระทำได้ รวมถึงบัตรเข้า-ออกสภา หากพบว่ามีข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการลงโทษถึงขั้นรุนแรง   วันมูหะมัดนอร์เผ...
อ.อ๊อด
15 กรกฎาคม 2024

อ.อ๊อด ร้อง อว. สอบคนแอบอ้างใช้ศาสตราจารย์ สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการการศึกษาไทย

วันนี้ (15 กรกฎาคม) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มายื่นหนังสือให้กับตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ เนื่องจากมีบุคคลใช้ตำแหน่งทางวิชาการคือ ‘ศาสตราจารย์’ นำหน้าชื่อเพื่อสมัค...
9 กรกฎาคม 2024

ศุภมาสสั่งรองปลัด อว. ลงพื้นที่ ม.พิษณุโลก สอบข้อเท็จจริงซื้อขายปริญญา

วันนี้ (9 กรกฎาคม) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการซื้อขายวุฒิปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พร้อมทีมกฎหมายของกระทรวง อว. ได้รับมอบหมายจาก ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาล...
3 กรกฎาคม 2024

สภาเปิดประชุมนัดแรก ตรงกับวันครบรอบ 1 ปี เซ็น MOU ประธานสภา

วันนี้ (3 กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ที่ประชุมสภาประเดิมการทำงานด้วยการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามด้วยร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับคืนมายังสภาผู้แทนราษฎร   ...
3 กรกฎาคม 2024

สภาเสียงข้างมาก ‘รับหลักการ’ 4 ร่างกฎหมาย อว. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยไทย

วันนี้ (3 กรกฎาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำเสนอ ประกอบด้วย   ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)...
11 พฤษภาคม 2024

รองปลัด อว. เผย ผลตรวจข้อสอบ-เฉลย A-Level พบพลาดจากการจัดทำข้อสอบ 6 ข้อ พร้อมจับมือ ทปอ. หาวิธีป้องกันพลาดซ้ำ

วันนี้ (11 พฤษภาคม) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวง อว. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เนื่องจากได้รับหนังสือข้อเรี...
2 พฤษภาคม 2024

รมว.อว. สั่งทีม DSS ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณเหตุไฟไหม้โกดังกากเคมีระยอง หวั่นปนเปื้อนสารเคมี

วันนี้ (2 พฤษภาคม) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดระยองได้ประสานขอให้กระทรวง อว. เข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชนโดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม วิน โพรเสส อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตนได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) ...
ดวงอาทิตย์
24 เมษายน 2024

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี 2567 ชาวกรุงเตรียมไร้เงา 26 เมษายนนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกของปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายนนี้ เวลาประมาณ 12.16 น. โดยในเวลาดังกล่าวหากสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี   ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ...
27 กุมภาพันธ์ 2024

รมว.อุดมศึกษาฯ ตอบรับข้อเสนอประชาคมอุเทนถวาย 6 ข้อ พร้อมนัดประชุมหาข้อยุติปมจุฬาฯ ขอคืนพื้นที่

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) เวลาประมาณ 12.05 น. ภายหลังจากที่นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ยื่นหนังสือเพื่อขอแสดงเจตจำนงคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวายที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น ทั้งหมดได้เดินเคลื่อนขบวนต่อมาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว...
30 มกราคม 2024

อว. สั่งอุเทนถวายงดรับนักศึกษาปี 1 หวังลดปริมาณนักศึกษา พร้อมเร่งย้ายที่เรียนให้เสร็จในรัฐบาลนี้

วันนี้ (30 มกราคม) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษา จากเหตุการณ์ปะทะกันของกลุ่มนักเรียนอาชีวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จนทำให้โรงเรียนรอบข้างต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนนั้น   ศุภมาสกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ค...


X
Close Advertising