×

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2020

กระทรวงการอุดมฯ ออกประกาศสั่งมหาวิทยาลัยเลี่ยงชุมนุม ให้เหตุผลป้องกันโควิด-19 ระบาด

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) ออกมา เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านมาตรการจำนวน 7 ข้อ   โดยเนื้อหาสำคัญของมาตรการฉบับนี้เน้นไปที่แนวทางการปฏิบัติตัวของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรใ...
25 มกราคม 2020

กระทรวง อว. ออก 6 มาตรการสำคัญ ให้สถาบันต่างๆ เฝ้าระวังโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันนี้ (25 มกราคม) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะเริ่...
สุวิทย์ เมษินทรีย์
24 ธันวาคม 2019

“Youth is a Future Changer” สุวิทย์ เมษินทรีย์ กับภารกิจเปลี่ยนประเทศ เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

ผ่านพ้นศึกใหญ่ที่กระทรวงต่างๆ ต้องรับมือกับการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงน้องใหม่อย่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือในชื่อย่อภาษาไทยว่า ‘อว.’ และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า MHESI อ่านได้ว่ามเหสี ที่มีอีกความหมายว่าผู้แสวงหาคุณธรรม หรือแปลว่าพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ถูกอภิปราย เพราะถือว่าดูแลด...
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
29 ตุลาคม 2019

สมคิด ให้นโยบายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมมือเอกชน ผลิตกำลังคนตอบโจทย์ประเทศ

เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบนโยบายในการประชุมหารือเรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการประชุมหารือในครั้งนี้มีการนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนากำลังคน  ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
2 พฤษภาคม 2019

‘กระทรวงการอุดมศึกษาฯ’ เริ่มต้นแล้ว มีผลยุบ ‘กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, สกอ.’ ทันที

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย   พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง...
27 ธันวาคม 2018

ภายใน 2 เดือนเห็นผล! คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง พ.ร.บ. ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. จัดตั้ง ‘กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม’ พร้อมมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวง 18 คน คาดว่าจะเห็นกระทรวงใหม่ในอีก 1-2 เดือน   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการ...
25 ตุลาคม 2018

เตรียมตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ควบรวมกระทรวงวิทย์ฯ – สกอ. – สกว. – วช.

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (24 ต.ค.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่... พ.ศ. ... สำหรับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม   โดยกระทรวงใหม่นี้จะเป็นการควบรวม 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...

Close Advertising