×

กรมการพัฒนาชุมชน

ผ้า Premium OTOP
26 กุมภาพันธ์ 2022

เปลี่ยนผ้าไทยเป็นผ้า Premium OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วานนี้ (25 กุมภาพันธ์) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ เชิดชูผู้ประกอบการไทยต่อยอดความสำเร็จจากการจัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจากดอนกอยโมเดลสู่ตลาดสากล, โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP   ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงดำเนินกา...
ปลูกพืชผักสวนครัว สู้วิกฤตโควิด-19
30 มีนาคม 2020

กรมการพัฒนาชุมชน ชวนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหารสู้วิกฤตโควิด-19

วันนี้ (30 มีนาคม) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประชาชนขาดรายได้ไม่สามารถออกไปทำงาน หรือหาซื้ออาหารได้สะดวก    โดยกรมการพัฒนาชุมชนเห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จะทำให...

Close Advertising