×

‘สวิตเซอร์แลนด์’ รั้งอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกปี 2022 ส่วน ‘ไทย’ อยู่อันดับที่ 28 ด้วย 47.7 คะแนน

04.10.2022
 • LOADING...
สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์คว้าตำแหน่งประเทศที่ดีที่สุดในโลกปี 2022 จากการจัดอันดับของ usnews.com เว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน โดยล่าสุดได้เผยแพร่ดัชนีอันดับประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกประจำปี 2022 U.S. News & World Report Best Countries Rankings เป็นปีที่ 7 ซึ่งมีความพยายามที่จะตรวจสอบคุณค่าของประเทศต่างๆ ผ่านตัวชี้วัด เช่น ตัวเลข GDP, สภาพเศรษฐกิจ และจำนวนประชากร เป็นต้น

 

ทั้งนี้ จากผลสำรวจทั้งหมด 85 ประเทศทั่วโลกในปี 2022 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่แบ่งเป็นกลุ่มคนมีความรู้ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ระบุว่า สวิตเซอร์แลนด์ยังครองแชมป์ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ด้วยคะแนน 100 เต็ม ส่วนอันดับ 2 เป็นเยอรมนี 98 คะแนน, แคนาดา ตกจากที่ 1 มาอยู่อันดับ 3 ได้ 97.8 คะแนน, อันดับ 4 สหรัฐอเมริกา 97.1 คะแนน และสวีเดน อันดับ 5 ได้ 95.7 คะแนน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สำหรับทวีปเอเชีย อันดับสูงสุดคือ ญี่ปุ่น อันดับ 6 ของโลก ได้ 95.6 คะแนน ถัดมาเป็นจีน อันดับ 17 ได้ 77.1 คะแนน ตามมาด้วยสิงคโปร์ อันดับ 19 ได้ 74.1 คะแนน และเกาหลีใต้ อันดับ 20 ได้ 70.6 คะแนน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 28 ได้ 47.7 คะแนน

 

ส่วนประเทศอื่นๆ ที่น่าสนใจ ออสเตรเลีย อันดับ 7 ได้ 94.3 คะแนน, สหราชอาณาจักร อันดับ 8 ได้ 92.4 คะแนน, ฝรั่งเศส อันดับ 9 ได้ 90.5 คะแนน, เดนมาร์ก อันดับ 10 ได้ 89.8 คะแนน, อิตาลี อันดับ 14 ได้ 83.0 คะแนน, ฟินแลนด์ อันดับ 15 ได้ 81.5 คะแนน, อินเดีย อันดับ 31 ได้ 40.8 คะแนน, รัสเซีย อันดับ 36 ได้ 34.9 คะแนน และอันดับสุดท้ายคือ เบลารุส ไม่มีคะแนน

 

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจนี้แบ่งเกณฑ์หัวข้อการวัดคะแนนเป็น 10 ด้านคือ ความสามารถในการปรับตัวของประเทศ, สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการ, คุณภาพชีวิต, ความมีเอกลักษณ์, สิทธิทางสังคม, อิทธิพลทางวัฒนธรรม, การเปิดกว้างต่อธุรกิจ, สถานะของประเทศในเวทีโลก, การท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม 

 

นอกจากนี้ U.S. News & World Report ยังให้ความสำคัญในแต่ละมิติแตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปร 9 มิติกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 

อนึ่ง สวิตเซอร์แลนด์มีปริมาณ GDP ต่อหัว 77,324 ดอลลาร์ และ GDP ประเทศรวมกว่า 8.13 แสนล้านดอลลาร์ จากจำนวนประชากร 8,697,723 คน โดยสาเหตุที่สวิตเซอร์แลนด์ยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ ของจัดอันดับคุณภาพประเทศ มาจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ

 

โดยสรุป 10 อันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 มีดังนี้ 

 

 1. สวิตเซอร์แลนด์ 100 คะแนน
 2. เยอรมนี 98 คะแนน
 3. แคนาดา 97.8 คะแนน
 4. สหรัฐอเมริกา 97.1 คะแนน
 5. สวีเดน 95.7 คะแนน
 6. ญี่ปุ่น 95.6 คะแนน
 7. ออสเตรเลีย 94.3 คะแนน
 8. สหราชอาณาจักร 92.4 คะแนน
 9. ฝรั่งเศส 90.5 คะแนน
 10. เดนมาร์ก 89.8 คะแนน

 

อ้างอิง:

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising