×

สุวรรณภูมิจัดระเบียบผู้โดยสารขาเข้าประเทศแล้ว หลังโซเชียลแชร์ภาพผู้โดยสารแออัด-หนาแน่น

โดย THE STANDARD TEAM
11.04.2022
  • LOADING...
สนามบินสุวรรณภูมิ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นความแออัดและไม่ได้รับความสะดวกที่จุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรมบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้านั้น 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

วันนี้ (11 เมษายน) กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า ความแออัดดังกล่าวเกิดขึ้นในบางช่วงที่เที่ยวบินมีความหนาแน่น ประกอบกับในช่วงนี้มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ โดยยกเว้นการตรวจ RT-PCR ที่ต้นทาง 

 

ทำให้จำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากประมาณวันละ 6,000-7,000 คน เป็นวันละ 9,000-10,000 คน จึงส่งผลให้บางช่วงเวลาเกิดความคับคั่งบริเวณจุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรมที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 05.00-07.00 น. และ 12.00-15.00 น. โดยมีจำนวนผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 1,500-2,000 คนต่อชั่วโมง ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมง ตามมาตรการการคัดกรองด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ขยายพื้นที่จัดตั้งเคาน์เตอร์บริเวณจุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรมเพิ่มเติม จากเดิม 8 เคาน์เตอร์ เป็น 17 เคาน์เตอร์ พร้อมทั้งกำหนดให้ติดป้ายแสดงชื่อโรงแรมเรียงตามตัวอักษร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเข้ารับบริการของผู้โดยสาร นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางออกจากห้องสายพานรับกระเป๋าขาเข้าจากจุดตรวจศุลกากรจากเดิม 1 ช่องทาง เป็น 2 ช่องทาง รวมถึงขอความร่วมมือโรงแรมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และรถรับส่งผู้โดยสารที่จะต้องนำไปตรวจ RT-PCR และรอผลที่โรงแรม ให้มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising