×

ก่อนหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประยุทธ์เซ็นแต่งตั้ง ‘สุพัฒนพงษ์’ เป็นประธานกรรมการเสริมภาพลักษณ์ไทยด้วย ‘Soft Power’

โดย THE STANDARD TEAM
29.08.2022
  • LOADING...
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

วันนี้ (29 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 206/2565 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power โดยมอบหมายให้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ

 

ขณะเดียวกัน มีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

รวมถึงผู้แทนองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ เช่น ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกําหนดเป้าหมายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Soft Power ของประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปสู่นานาประเทศ

 

อนุชายังกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดัน Soft Power ไทยให้เป็นปัจจัยใหม่ในการสร้างประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นการเชื่อมโยงภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน Soft Power ไทยให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้ได้อย่างแท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising