×

สรุปข้อเรียกร้อง ‘ราษฎร-แรงงาน’ ชี้โควิด-19 กระทบทุกคน เร่งคลังเยียวยาทั่วถึง

22.01.2021
  • LOADING...
สรุปข้อเรียกร้อง ‘ราษฎร-แรงงาน’ ชี้โควิด-19 กระทบทุกคน เร่งคลังเยียวยาทั่วถึง

หลังจากภาครัฐแถลงข่าวมาตรการ ‘เราชนะ’ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ เป็นเงิน 3,500 บาท นาน 2 เดือน แต่จะยกเว้นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และผู้มีรายได้สูง (รายได้พึงประเมิน 3 แสนบาทขึ้นไป และ/หรือ มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน 5 แสนบาทขึ้นไป) ขณะที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจการเปิดช่องให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้ารับเงินเยียวยาได้ 

 

ในวันนี้จึงมีการชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง โดยกลุ่มราษฎรและแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ (เช่น อยู่ในมาตรา 33 แต่นายจ้างปรับลดการจ้างงานลง ทำให้เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาของรัฐได้) ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาลดงบประมาณที่สูงเกินจำเป็น ฯลฯ เช่น งบประมาณกองทัพไทย (223,467.7 ล้านบาท) ฯลฯ เพื่อเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น 

 

1. เยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียม โดยให้เงินเยียวยาเงินรายได้พื้นฐาน 3,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในกลุ่มประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

 

2. การนำเข้าและกระจายวัคซีนโควิด-19 แก่ทุกคนอย่างทันท่วงที เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

 

3. การลดหรือช่วยอุดหนุนค่าครองชีพของประชาชน ทั้งค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าโดยสาร ) อย่างน้อย 3 เดือน และมีการลดค่าเล่าเรียน รวมถึงอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนนักศึกษา

 

ทั้งนี้ เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว

 

ขณะที่ทางอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางกลับกระทรวง หลังจากการพูดคุยกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และอื่นๆ 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories