×

สุดารัตน์เปิดสาขาไทยสร้างไทยที่ปัตตานี ปักธงชายแดนใต้ ประกาศเดินหน้าร่วมสร้าง ‘สันติภาพกินได้’

โดย THE STANDARD TEAM
26.12.2021
  • LOADING...
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

วันนี้ (26 ธันวาคม) ที่จังหวัดปัตตานี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วย โภคิน พลกุล, วัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์, วิจักร อากัปกริยา, เทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน, กัณวีร์ สืบแสง, ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ลงพื้นที่ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ อาลีฟ มาแฮ รักษาการประธานกลุ่ม Patani Baru และ สุไฮมี ดูละสะ เลขาธิการฯ กลุ่ม Patani Baru รวมถึง ฮากิม พงตีกอ คณะทำงานด้านนโยบายกลุ่ม Patani Baru 

 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานจังหวัดปัตตานี และเตรียมพัฒนาเป็นสาขาพรรคไทยสร้างไทยประจำจังหวัดต่อไป 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทยมุ่งเน้นการแสวงหาสันติภาพ และต้องเป็น ‘สันติภาพที่กินได้’ ให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคน หลักการสำคัญของพรรคไทยสร้างไทย คือยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งแก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งแก้ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศ 

 

พรรคไทยสร้างไทยจะสู้เพื่อคนตัวเล็ก เพื่อความเป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อโอกาสและอนาคตที่ดี และดีใจที่หลักการสำคัญของพรรคไทยสร้างไทยตรงกับหลักการของพี่น้องในจังหวัดปัตตานี ที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือด้านสันติภาพเช่นกัน และเลือกที่จะใช้การแสวงหาสันติภาพผ่านระบบรัฐสภาที่พี่น้องได้ร่วมกันเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย และในอนาคตจะเข้าไปเป็นปากเสียงเพื่อสร้างความสุข ความเจริญ 

 

พร้อมขอบคุณกลุ่ม Patani Baru ที่มาช่วยประสานงานตลอดการลงพื้นที่ โดยเป้าหมายการทำงานชัดเจนว่าตั้งใจแสวงหาแนวทางสันติภาพผ่านระบบที่ถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง แต่จะใช้รัฐสภาในการสร้างโอกาสให้กับพี่น้อง สร้างความอยู่ดีกินดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สำคัญคือการร่วม ‘สร้างสันติภาพที่กินได้’

 

“เราอยากให้สันติภาพมานำการเมืองในพื้นที่ สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ และได้น้องๆ ปาตานี บารู มาประสานงานทำให้มีความร่วมมือจับมือกัน น้องๆ แสวงหาสันติภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในระบบรัฐสภา ซึ่งตรงกับนโยบายของพรรค”

 

อาลีฟ มาแฮ รักษาการประธานกลุ่ม Patani Baru เปิดเผยว่า การได้ร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยเป็นโอกาสของคนที่นี่ ที่แสวงหาโอกาสเหล่านี้มาตลอด เพราะ Patani Baru คุยเรื่องการทำงานการเมืองที่จะส่งผลดีต่อบ้านเรา เรามีความมั่นใจว่าพรรคไทยสร้างไทยตอบโจทย์ เพราะมีนโยบายการกระจายอำนาจ ยุติราชการรวมศูนย์ จึงขอขอบคุณที่ทางไทยสร้างไทยสร้างความมั่นใจให้พวกเราที่สัญญาว่าเราจะพยายามทำงานนี้ให้ดีที่สุด และจะประสบความสำเร็จ

 

สุไฮมี ดูละสะ เลขาธิการฯ กลุ่ม Patani Baru ขอบพระคุณคุณหญิงสุดารัตน์ที่ให้เกียรติและให้โอกาสกลุ่ม Patani Baru ทำงานร่วมกับพรรค เพื่อใช้กลไกการเมืองขับเคลื่อนสันติภาพ อัตลักษณ์ โดยเฉพาะสันติภาพที่กินได้ เป็นจุดยืนที่จะผลักดันประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ซาบซึ้งใจที่ชาวปัตตานีมอบความอบอุ่น มองทุกคนเป็นลูกหลาน ตามคำสอนของอัลเลาะห์ ซึ่งนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยจะร่วมกันสร้างสันติภาพที่กินได้ให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักการของพรรคไทยสร้างไทยตรงกับพี่น้องที่ต้องได้รับความยุติธรรม ได้รับโอกาสในการทำมาหากิน โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโอกาสของเยาวชนลูกหลาน 

 

ผ่านการเติมเพิ่มพลังให้กับประชาชนคนตัวเล็ก รวมถึงการมีนโยบายที่จะมีสภาประชาชน ซึ่งพี่น้องทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าตรงความต้องการและโปร่งใสหรือไม่ จากนั้นก็เติมทุนให้ประชาชนผ่าน 4 กองทุน ประกอบด้วย

 

  1. กองทุน SMEs เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้

 

  1. กองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรและลูกหลานได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมาต่อยอดกิจการสร้างรายได้จากที่ดินทำกิน จากภูมิปัญญาของตัวเอง เพื่อให้ลูกหลานกลับมาทำงานในบ้านเกิด รวมถึงยังมีจุดแข็งด้านภาษา ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถต่อยอดสร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันยังมีวัฒนธรรมที่ถือเป็นจุดแข็ง

 

  1. กองทุนคนตัวเล็ก จะเป็นแหล่งสร้างทุนให้คนตัวเล็กแทนการกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดร้อยละ 20 ต่อเดือน เหลือเพียงร้อยละ 4-5 ต่อปี สามารถกู้ได้ตลอดชีวิต เพียงต้องรักษาวินัยการผ่อนชำระ 

 

  1. กองทุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เปิดโอกาสให้เกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรได้มีทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง

 

ขณะเดียวกัน พรรคไทยสร้างไทยตั้งใจดูแลผู้สูงอายุด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มุ่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้ไวขึ้น โดยไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในครอบครัว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising