×

สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ ปมถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน

26.08.2019
  • LOADING...
ฝ่ายค้านซักฟอก ประยุทธ์ ปมถวายสัตย์

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) สวนดุสิตโพลได้เผยผลสำรวจชุดใหม่ในหัวข้อ ‘ประชาชนคิดอย่างไร กรณีฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์’ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ กรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่?

 

อันดับ 1 มีเหตุผลเพียงพอ 77.20% เพราะ พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนจริง ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

 

อันดับ 2 มีเหตุผลไม่เพียงพอ 22.80% เพราะอยากให้สนใจเรื่องการบริหารบ้านเมือง การแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมากกว่า เป็นการจ้องจับผิด หาเรื่องรัฐบาล เสียเวลา ฯลฯ

 

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์

 

อันดับ 1 เห็นด้วย 66.72% เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ นายกฯ ควรชี้แจงอย่างเป็นทางการ อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ ฯลฯ 

 

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 18.67% เพราะอาจกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง ไม่เกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แย่ลง ฯลฯ 

 

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 14.61% เพราะเป็นประเด็นล่อแหลม ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบ ปัญหายังคงยืดเยื้อบานปลาย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงออกมาตอบโต้กันไปมา ฯลฯ

 

3. ประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ เป็นเกมการเมืองหรือไม่

 

อันดับ 1 เป็นเกมการเมือง 40.79% เพราะต้องการสร้างกระแสทางการเมือง บีบให้ พล.อ. ประยุทธ์ ลาออก เป็นการหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีรัฐบาล อยากให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่ ฯลฯ 

 

อันดับ 2 ไม่เป็นเกมการเมือง 34.97% เพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม เมื่อนายกฯ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรเพิกเฉย การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ฯลฯ

   

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.24% เพราะควรดูที่เจตนาของฝ่ายค้านและความตั้งใจที่จะยื่นซักฟอกว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด ข่าวมีหลายกระแส ทำให้สับสน ฯลฯ

 

4. ประชาชนคิดว่าการซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ ครั้งนี้ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างไร

 

อันดับ 1 เชื่อมั่นลดลง 62.14% เพราะเกี่ยวข้องกับ พล.อ. ประยุทธ์ โดยตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ไม่มั่นใจในการทำงาน รัฐบาลมีจุดอ่อนหลายอย่าง ฯลฯ

 

อันดับ 2 เชื่อมั่นเหมือนเดิม 28.80% เพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ส่งผลต่อการบริหารบ้านเมือง ยังทำงานต่อไปได้ มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ 

 

อันดับ 3 เชื่อมั่นมากขึ้น 9.06% เพราะหากมีการชี้แจงอย่างชัดเจน ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น น่าจะมีการเตรียมตัวมาดี ฯลฯ

 

5. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณีการอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ คือ

 

ฝ่ายรัฐบาล

อันดับ 1 การตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น 46.75%

อันดับ 2 ตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่วู่วาม 34.15%

อันดับ 3 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาสัญญา บริหารบ้านเมืองตามนโยบาย 18.29%

อันดับ 4 เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่ประชุม 13.82%

อันดับ 5 มีการเตรียมตัวที่ดี เตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน 10.16%

 

ฝ่ายค้าน

อันดับ 1 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สุภาพ 31.38%

อันดับ 2 เน้นเรื่องการทำงาน การดูแลประชาชน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม 28.87%

อันดับ 3 เป็นฝ่ายค้านที่ดี เคารพกติกา ไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ 26.36%

อันดับ 4 รักษาเวลา ไม่ยืดเยื้อ พูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 19.67%

อันดับ 5 มีข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ 15.06%

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories