×

หุ้นสตาร์มันนี่ เข้าเทรดใน SET วันแรก ‘บวกแรง’ เปิดตลาดวิ่ง 16.65% จากราคา IPO

20.12.2022
  • LOADING...

บมจ.สตาร์มันนี่ หรือ หุ้น SM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (20 ธันวาคม) เป็นวันแรก เปิดการซื้อขายที่ราคา 2.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท 16.65% จากราคาจองซื้อที่ 2.04 บาท จากนั้นราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 30 นาทีแรกของการซื้อขาย โดยทำราคาสูงสุดอยู่ที่ 2.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.64 บาท 31.37%

 

บมจ.สตาร์ มันนี่ หรือ SM ดำเนินธุรกิจให้บริการ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่

 

  1. ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และสินเชื่อที่มีหลักประกัน
  2. จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเพื่อการพาณิชย์

 

SM เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มูลค่าระดมทุน 612 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,244 ล้านบาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 550 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 800 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 300 ล้านหุ้น

 

การกำหนดราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 23.72 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ.สตาร์ มันนี่ เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน IPO จะนำไปใช้ขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทุกประเภท ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในจังหวัดสำคัญ รวมถึงใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตและยกระดับการให้บริการของบริษัท

 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

 

SM มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่

 

  1. บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ถือหุ้นรวม 31.27%
  2. กลุ่มครอบครัวลาวัณย์เสถียร ถือหุ้นรวม 29.61%
  3. บจก.บัวหลวงเวนเจอร์ส ถือหุ้นรวม 5.82%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising