×

กรุงเทพมหานครประดับไฟสีเขียวพระปรางค์วัดอรุณฯ ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์

โดย THE STANDARD TEAM
18.03.2021
  • LOADING...
กรุงเทพมหานครประดับไฟสีเขียวพระปรางค์วัดอรุณฯ ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St.Patrick’s Day) ในวันนี้ ( 17 มีนาคม) กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021 ด้วยการประดับไฟสีเขียว ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

โดยได้เปิดไฟสีเขียวในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. พร้อมกับอาคารอื่นในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมคอนราด อาคาร 208 วายเลสโร้ด ทาวเวอร์ (ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ) และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติ และชุมชนชาวต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศต่างๆ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อันเป็นการยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ ในอนาคต

 

โครงการ Global Greening Programme เป็นโครงการของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก โดยเชิญชวนเมืองต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันประดับไฟสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามอาคารและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 

สำหรับอาคารและสถานที่สำคัญในต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ อาคารซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ (Sydney Opera House) เครือรัฐออสเตรเลีย ลอนดอนอาย (The London Eye) สหราชอาณาจักร หอเอนเมืองปิซา (The Leaning Tower of Pisa) ประเทศอิตาลี น้ำตกไนแองการา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising