×

เศรษฐานำประชุม ก.ตร. เคาะ ‘ผบ.ตร. ใหม่’ 27 ก.ย. นี้ พร้อมขยายเวลาแต่งตั้งนายพลระดับรอง ผบ.ตร. – ผบก. ประจำปี 66 ออกไปอีก 1 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
23.09.2023
  • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน ก.ตร.

วันนี้ (23 กันยายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) นัดประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 10/2566 ในวันพุธที่ 27 กันยายน เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

โดยมีวาระสำคัญคือ พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนใหม่, เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ตร., เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ, เรื่องที่เสนอพิจารณา, การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565, 

 

ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นอกวาระประจำปี, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ (สบ.4), 

 

การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2566) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินระดับ ส.6 ขึ้นไป, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามร่าง พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น หรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ออกตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการยุบเลิก บก.รฟ., ขอขยายระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่องอื่นๆ  

        

ทั้งนี้ มีรายงานว่า การประชุม ก.ตร. จะมีการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาแต่งตั้งนายพลระดับรอง ผบ.ตร. และ ผบก. ประจำปี 2566 ออกไปอีก 1 เดือน 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising