×

‘เราได้เริ่มจุดประกายแล้ว’ เศรษฐาปักหมุดรัฐบาลทำงานภายใต้หลักนิติธรรม ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุน สร้างความโปร่งใสให้ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
05.01.2024
  • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน

วันนี้ (5 มกราคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงประเด็นหลักนิติธรรมในหัวข้อ ‘การฟื้นฟูหลักนิติธรรม วาระแห่งชาติของไทย’ ผ่านสารที่เปิดในการจัดเวทีสาธารณะ ‘Rule of Law Forum: Investing in the Rule of Law for a Better Future’ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร คือ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ The World Justice Project (WJP) และ THE STANDARD โดยมี นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

เศรษฐาระบุว่า เรื่องนิติธรรมถูกพูดถึงในเวทีโลกของสหประชาชาติว่ามีความสำคัญ และควรบรรจุไว้เป็นเป้าหมายหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 

แม้ระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาลอาจไม่นานเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหา แต่ตนมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปักหมุดการทำงาน และเริ่มทำให้เรื่องนี้มีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปในอนาคต

 

ในวันนี้รัฐบาลได้รับเกียรติจากองค์กรนานาชาติอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากสหประชาชาติ คือ The World Justice Project (WJP) มาทำให้หลักนิติธรรมสามารถกำหนดประเด็นที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ วัดผลได้ ด้วยการสำรวจค่าคะแนนดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม หรือ Rule of Law Index เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะกลายเป็นผลตอบรับกลับมาหาหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสะท้อนถึงเสียงของประชาชน และองค์กรชั้นนำอีกมากมาย

 

เศรษฐากล่าวต่อว่า การฟื้นฟูหลักนิติธรรมจะทำให้ประเทศไทยมีการทำให้การดำเนินธุรกิจง่าย (Ease of Doing Business) ที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับหมู่นักลงทุนและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เพราะการลงทุนของนักลงทุนจะได้รับการปฏิบัติบนหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรม

 

อีกด้านหนึ่งการมีหลักนิติธรรมจะเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่ช่วยในการขจัดคอร์รัปชันให้หมดไปได้ ทำให้คนทำผิดไม่สามารถกระทำผิดได้ ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ นักการเมือง ประชาชน กล้าที่จะร้องเรียน เป็นการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันไปพร้อมๆ กัน

 

เศรษฐากล่าวต่อว่า อีกประเด็นหนึ่งที่ช่วยเสริมความโปร่งใสได้ คือการนำเทคโนโลยี Open Government มาเสริมความโปร่งใสให้กับส่วนราชการ ซึ่งรัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการเปิดชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ที่ทำให้เข้าถึงได้แบบ Open Data ทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง วิเคราะห์ และสะท้อนเสียงกลับมา เปรียบเสมือนการเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการพัฒนา 

 

“การทำงานเพื่อพัฒนาหลักนิติธรรมให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลา แต่วันนี้เราได้เริ่มทำแล้ว เริ่มจุดประกายให้เกิดขึ้นได้” เศรษฐากล่าว

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/tijthailand.org

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising