×

สว. สมชาย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กกต. จี้ตรวจสอบกระบวนการเลือก สว. หลังพบหลักฐานการทุจริต

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2024
  • LOADING...
สมชาย กกต.

วันนี้ (24 มิถุนายน) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานที่ประชาชนนำส่งให้คณะกรรมาธิการฯ จำนวน 293 แผ่น

 

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจากประชาชน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการฯ ตรวจสอบกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในหลายพื้นที่ โดยประชาชนได้อ้างว่ากระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและจังหวัด พบข้อพิรุธหลายประการที่อาจมีขบวนการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา เช่น

 

  1. ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภามีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับกลุ่มอาชีพ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติ

 

  1. ผลการลงคะแนนที่มีผู้สมัครได้คะแนนเป็น ‘ศูนย์’ ในหลายอำเภอ ที่อาจเป็นผลจากการเกณฑ์มวลชนหรือบุคคลให้มาเป็นผู้เลือก โดยที่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เลือกเท่านั้น

 

  1. มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่อาจมาจากการจัดตั้งของพรรคการเมือง เป็นต้น

 

คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

 

คณะกรรมาธิการฯ จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม พร้อมขอความอนุเคราะห์นำส่งรายงานผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศให้คณะกรรมาธิการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ โดยขอให้จัดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising