×

สถานการณ์บุหรี่ในไทย และเหตุผลที่บุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อสูบที่บ้าน!

21.06.2019
  • LOADING...
Smoking banned in housing

หลังจากเมื่อวานนี้ (20 มิ.ย. 2562) หน่วยงาน สสส. จัดงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์โครงการ ‘บ้านต้องปลอดควันบุหรี่ 100%’ พร้อมยก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีใจความสำคัญอยู่ที่การประกาศให้การสูบบุหรี่ในบ้านเป็นความผิดตามกฎหมายได้ เนื่องจากเข้าข่ายเป็นการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังได้ทำการเปิดเผยผลงานวิจัยต่างๆ รวมถึงสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่ในครัวเรือนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่มากถึง 4.9 ล้านครัวเรือน และที่น่าเป็นกังวลกว่านั้น คือมีผู้คนอีกกว่า 10.33 ล้านคน ต้องเป็นผู้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านนั้นๆ ทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่อย่างใด

 

Smoking banned in housing

Smoking banned in housing

Smoking banned in housing

Smoking banned in housing

Smoking banned in housing   

 

ภาพประกอบ: Sradarit

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories