×

แสนสิริทุ่มพันล้านเนรมิตออฟฟิศใหม่ Siri Campus เพิ่มโปรดักทีฟ ความคิดสร้างสรรค์พนักงาน

13.03.2020
  • LOADING...

การทำงานแบบยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง หรือ ‘Customer-centric’ กลายเป็นแนวคิดยอดนิยมที่แบรนด์และผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสำคัญปรับใช้มากขึ้น แต่ปัญหาคือ การจะทำให้กลยุทธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงก็ต้องให้ความสำคัญกับ ‘บุคลากร’ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญของบริษัทด้วย

 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญในแนวคิดรูปแบบดังกล่าว โดยได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการสิริ แคมปัส (Siri Campus) ออฟฟิศรูปแบบใหม่สำหรับพนักงาน ย้ายจากอาคารสำนักงานเดิมที่ย่านพญาไทมาอยู่ที่บริเวณเดียวกันกับโครงการ T77 ที่สุขุมวิท 77 

 

สิริ แคมปัส คือสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทแสนสิริ ประกอบด้วยอาคารจำนวน 5 อาคาร เพื่อรองรับพนักงานราว 1,500 ชีวิต ถูกออกแบบขึ้นโดยยึดแนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโปรดักทีฟความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์กร ตลอดจนการเพิ่ม Mindset การทำงานเดิมที่เน้นความคล่องตัวแบบ Agile มาให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘Made for us’ ด้วย

 

อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปัจจุบันแสนสิริมีจำนวนพนักงานกว่า 1,500 คน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในช่วง Gen Y และ Gen Z รวม 70% ที่เหลืออีก 30% เป็นคนในช่วงวัย Gen X ขณะที่โปรเจกต์ที่ทางแสนสิริถืออยู่ในมือก็มีมากกว่า 100 โครงการ โดยพนักงานทุกคนได้เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ที่ออฟฟิศแห่งใหม่ สิริ แคมปัส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

“ทั้งหมดเริ่มจากคำถามว่า ‘เราจะทำอย่างไรให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับการแข่งขันท่ีดุเดือดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย 

 

“โดยสิ่งที่เราต้องการคือ อยากให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน รวมถึงเเปลี่ยนให้ออฟฟิศของเรากลายเป็นสถานที่ทำงานในฝัน ดึงดูดคนอายุน้อยให้อยากเข้ามาทำงานด้วย”

 

ความน่าสนใจของออฟฟิศแห่งใหม่ของแสนสิริ หรือสิริ แคมปัส คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานในองค์กรเป็นสำคัญ เช่น การออกแบบลักษณะอาคารให้เปิดโล่ง ไม่มีพาร์ทิชันปิดกั้น เพิ่มโซนคาเฟ่ และยกระดับสวัสดิการการใช้ชีวิตของผู้คนในองค์กร (New Way of Life) นอกจากนี้ยังปรับเวลาการทำงานของพนักงานให้ยืดหยุ่น สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (บังคับว่าจะต้องเข้าออฟฟิศเฉพาะวันจันทร์และศุกร์เท่านั้น) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในบริษัทมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่แสนสิริจะรับสมัครพนักงานใหม่เพิ่มนั้น อุทัยบอกว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ หากบริษัทมีจำนวนโปรเจกต์เพิ่มขึ้นเป็น 150 โครงการ และภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ ก็มีโอกาสที่แสนสิริจะรับพนักงานใหม่เข้าสู่องค์กรเพิ่มขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories