×

Siri Campus

13 มีนาคม 2020

สำรวจ ‘สิริ แคมปัส’ ออฟฟิศใหม่ของแสนสิริที่ถูกออกแบบเพื่อ ‘พนักงาน’

การออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้อยู่เป็นสำคัญ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดความพึงพอใจและความสุขทางใจเท่านั้น แต่ในอีกแง่หนึ่งยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยเกิดประสิทธิภาพในเชิงการทำงานและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไปด้วย   ล่าสุด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการสิริ แคมปัส (Siri Campus) ออฟฟิศรูปแบบ...
13 มีนาคม 2020

แสนสิริทุ่มพันล้านเนรมิตออฟฟิศใหม่ Siri Campus เพิ่มโปรดักทีฟ ความคิดสร้างสรรค์พนักงาน

การทำงานแบบยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง หรือ ‘Customer-centric’ กลายเป็นแนวคิดยอดนิยมที่แบรนด์และผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสำคัญปรับใช้มากขึ้น แต่ปัญหาคือ การจะทำให้กลยุทธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงก็ต้องให้ความสำคัญกับ ‘บุคลากร’ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญของบริษัทด้วย   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความ...